Övningsförskola mot studenter

Vi har tre övningsförskolor i Köping som fortlöpande tar emot studenter från Mälardalens högskola.

Under förskolestudenterna studietid på sju terminer är tre av dem verksamhetsförlagd utbildning (VFU). En period på fem veckor och en period på tio veckor. I Köping finns övningsförskolor där studenterna återkommer till sin handledare och förskoleavdelning under sin VFU och när de regelbundet gör sina fältstudier.

Övningsförskolor är viktigt för oss i Köping

Köping har byggt upp ett koncept för hur studenterna ska tas emot. Vi har också en tydlig organisation som ska ge handledarna rätt förutsättningar för att kunna stötta studenterna och utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Konceptet med övningsförskolor i Köping finns påtalat i avtalet och överenskommelser gjorda mellan kommunen och lärosätena.

Att göra en så bra organisation kring övningsförskolor är viktigt – det gynnar studenterna och dess utbildning, förskolepersonalen och den pedagogiska verksamheten för barnen. I Köpings kommun ses även arbetet med övningsförskolor och den närmare kontakten med universitet och högskola som en viktig del i kommunens rekrytering av framtidens förskollärare. Handledarnas uppdrag är i detta arbete av central betydelse.

Arbetet med övningsförskolorna följs kontinuerligt upp för att utvecklas och säkra kvalitet, både internt i Köpings kommun och från lärosätens håll. Även följeforskare finns för att observera hur projektet utvecklas.

En organisation som bidrar till samlärande

Varje övningsförskola har ett antal handledare som bildar olika handledarlag, som leds av en förstehandledare. Varje handledare har tillsammans med sitt arbetslag, fadderansvar för två studenter samtidigt.

Det här bidrar till ett samlärande både mellan studenterna, och mellan handledare och studenter. Även i handledarlagen sker ett samlärande vilket bidrar till både förskoleverksamhetens utveckling och kvaliteten på de blivande förskollärarnas utbildning.

Här nedan kan du se en film om samlärande som Mälardalens högskola har gjort i samarbete med Köpings kommun.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: