Savannens förskola

Savannens förskola

Savannens förskola har sex avdelningar och ligger centralt i Kolsva. Det är nära till skog, lekplatser, bibliotek, skola, idrottsplats, centrum och de andra förskolorna.

Vi på Savannen arbetar för att alla barn och föräldrar ska känna trivsel och trygghet, vi ska utveckla barnens empati och omtanke om andra, och barnen ska utveckla kunskap genom leken. I vår utemiljö skapar naturen sina egna lekställen. Frukost, lunch och mellanmål tillagas på förskolans restaurang Oasen.

Vi utgår från trygghet, glädje och tro på barns kompetens

Vår verksamhet utgår till stora delar från de barn som finns hos oss just nu, vad som intresserar just dem och vad de har för behov. Vi bygger alltid verksamheten på trygghet, glädje och en tro på att barn kan och är kompetenta.

Att lära sig, ha roligt, samarbeta, att få växa i självkänsla och självförtroende, våga visa vad man tycker, lyssna på varandra och känna sammanhang i tillvaron är delar som är viktiga för oss. Vi integrerar gärna modern teknik i vårt förskolearbete och använder oss av våra lärplattor i lärandet.

För att öka barnens och personalens arbetsro är barnen dagligen indelade i mindre grupper. Det ger även möjligheter att ge varje barn större uppmärksamhet.

Information om Kolsva förskoleområde

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Mer innehåll

Område: Kolsva

Huvudman: Kommunal förskola

Inriktning: -

Kontakt

Savannens förskola

KOLSVA FÖRSKOLEOMRÅDE

Björnstigen 2, Kolsva

Camilla Näslund

REKTOR

Kolsva förskoleenhet

Förskolor: Koltrasten och Savannen