Årskurs 5

Vi som jobbar i årskurs 5 är:


Mentorer:

5A: Malin Nikolaidou

5B: Eva Rydvall


Ämneslärare:

Matematik: Danuta Tarachowicz

Musik: Miranda Källström

Idrott: Örjan Gustavsson

Trä- och metallslöjd: Carl Johan Helmin

Textilslöjd: Camila Estrada Nilsson

 

Specialpedagog: Susanne Westman

Speciallärare: Caroline Hansson

Resurslärare: Ann-Chatrin Nordström


Årskurs 5 håller till i huvudbyggnaden, H1 och H2.

Sexorna jobbar med bild

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Malin Nikolaidou

LÄRARE, MENTOR 5A

Eva Rydvall

LÄRARE, MENTOR 5B