Koltrastens förskola

Koltrastens förskola

Koltrastens förskola har fyra avdelningar och ligger centralt i Kolsva. Det är nära till skog, lekplatser, bibliotek, skola, idrottsplats, centrum och de andra förskolorna.

Eftersom vi har skogen som närmsta granne blir det en naturlig del av vår vardag. Här finns massor att upptäcka och lära sig av.

Frukost, luch och mellanmål tillagas på förskolans restaurang Holken.

Vi utgår från trygghet, glädje och tro på barns kompetens

Vår verksamhet utgår till stora delar från de barn som finns hos oss just nu, vad som intresserar just dem och vad de har för behov. Vi bygger alltid verksamheten på trygghet, glädje och en tro på att barn kan och är kompetenta.

Att lära sig, ha roligt, samarbeta, att få växa i självkänsla och självförtroende, våga visa vad man tycker, lyssna på varandra och känna sammanhang i tillvaron är delar som är viktiga för oss. Vi integrerar gärna modern teknik i vårt förskolearbete och använder oss av våra lärplattor i lärandet och i dokumentationssyfte.

För att öka barnens och personalens arbetsro är barnen dagligen indelade i mindre grupper. Det ger även möjligheter att ge varje barn större uppmärksamhet.

Boka gärna ett besök

Är du mer nyfiken på vår förskola är du välkommen att ta kontakt med oss för att boka ett besök. Du som vårdnadshavare får gärna vara med ditt barn på förskolan en dag eller några timmar.

Våra avdelningar

Förskolan har fyra avdelningar som arbetar nära varandra. Alla avdelningar samarbetar vid personals frånvaro och möten.

Ängen, 1-3 år

0221-256 43
koltrasten.angen@koping.se

Heden, 1-3 år

0221-256 44
koltrasten.heden@koping.se

Skogen, 4 år

0221-250 66
koltrasten.skogen@koping.se

Gläntan, 5 år

0221-258 67
koltrasten.glantan@koping.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Mer innehåll

Område: Kolsva

Huvudman: Kommunal förskola

Inriktning: -

Kontakt

Koltrastens förskola

KOLSVA FÖRSKOLEOMRÅDE

Björnstigen 42, Kolsva

Öppettider

06.30-18.30

Katarina Nikitin

REKTOR

Kolsva förskoleenhet

Förskolor: Odensvi och Lingonet