Avgifter och regler

Vad är det för regler som gäller för att få plats på förskola och vad gäller för dig som är föräldraledig eller arbetssökande? Hur beräknas din avgift?

Barn som har fyllt 1 år och är folkbokfört i Köpings kommun har rätt till en plats i förskola när föräldrar och vårdnadshavare arbetar eller studerar. Du som är arbetssökande eller föräldraledig med annat barn har rätt till plats totalt 15 timmar per vecka.

I Köping, Himmeta och Munktorp gäller tre timmar per dag eller fem timmar tisdag-torsdag. I Kolsva och Odensvi gäller endast fem timmar per dag tisdag-torsdag. Om du har särskilda skäl finns möjlighet att få en plats till ditt barn i en annan kommun än hemkommunen.

Är du finskspråkig har du rätt till förskola delvis på finska. Du kan ange önskemål om finska när du ansöker om plats.

Avgifter

Din avgift för förskola beräknas utifrån:

  • hushållets bruttoinkomst
  • barnets schematid
  • hur många barn familjen har i förskola eller fritidshem

Det finns en maxtaxa som innebär att ett tak sätts för hur hög avgiften får bli. Från och med januari 2024 betalar du maxtaxa om ditt hushåll tjänar 56 250 kronor eller mer per månad. Den högsta avgiften betalar du för det yngsta barnet (barn 1). För det fjärde barnet betalas ingen avgift alls.

Betalning

Du får en räkning med avgiften omkring den 15:e i varje månad. Du kan välja att betala räkningen via autogiro eller e-faktura.

Här finns mer information om e-faktura och autogiro

Avgifter för förskola, barn 1-3 år

Avgiften beräknas i procent av hushållets inkomst.

Närvarotid upp till 15 timmar per vecka
Barn 1, avgift: 1 % av inkomsten (högsta avgift är 563 kr)
Barn 2, avgift: 0,67 % av inkomsten (högsta avgift är 377 kr)
Barn 3, avgift: 0,33 % av inkomsten (högsta avgift är 186 kr)
Barn 4, avgift: 0 % av inkomsten

Närvarotid mer än 15 timmar per vecka
Barn 1, avgift: 3 % av inkomsten (högsta avgift är 1688 kr)
Barn 2, avgift: 2 % av inkomsten (högsta avgift är 1125 kr)
Barn 3, avgift: 1 % av inkomsten (högsta avgift är 563 kr)
Barn 4, avgift: 0 % av inkomsten

Avgifter för förskola, barn 3-5 år

Från och med 1 augusti det år barnet fyller 3 år gäller allmän förskola, vilket innebär att avgiften blir lägre. För de barn som går 525 timmar per år och är lediga under skolans lov är verksamheten avgiftsfri.

För övriga barn beräknas avgiften i procent av hushållets inkomst.

Närvarotid upp till 15 timmar per vecka
Barn 1, avgift: 0,33% av inkomsten (högsta avgift är 186 kr)
Barn 2, avgift: 0,22% av inkomsten (högsta avgift är 124 kr)
Barn 3, avgift: 0,11% av inkomsten (högsta avgift är 62 kr)
Barn 4, avgift: 0 % av inkomsten

Närvarotid mer än 15 timmar per vecka
Barn 1, avgift: 2,33 % av inkomsten (högsta avgift är 1311 kr)
Barn 2, avgift: 1,55 % av inkomsten (högsta avgift är 872 kr)
Barn 3, avgift: 0,78 % av inkomsten (högsta avgift är 439 kr)
Barn 4, avgift: 0 % av inkomsten

Mer information om regler och riktlinjer

I dokumentet "Regler och riktlinjer" kan du läsa mera om avgifter, regler, köplatssystem med mera som gäller för förskola och annan pedagogisk verksamhet. Om du vill göra avsteg från de regler som finns måste du ansöka om dispens på blanketten "Ansökan om dispens".

Regler och riktlinjer för förskola Pdf, 332 kB.

Blankett: Ansökan om dispens Pdf, 559 kB.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Placeringsenheten Förskola

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Sveavägen 21, Köping

Telefontid
Måndag-fredag kl. 10.00-12.00

Övrigt
Har hand om placeringsärenden samt fakturafrågor gällande förskola och fritidshem.