Elevråd

Händer som håller upp pratbubblor

 

En gång i månaden samlar rektor klassernas representanter till elevråd. De diskussioner och punkter representanterna har med sig från sina klasser tas upp och sedan tas gemensamma beslut.

 

Ett elevråds syfte är att skapa en bättre skola och en mer givande skolgång för eleverna.

 

  • Gemensamma regler och rutiner ger en mer trygghet för oss som vistas på skolan.
  • Ämnen som tas upp kan vara skolmiljön, både den psykiska och fysiska, informationsutbyten samt trivselhöjande projekt.


Våra protokoll finner ni längst ned på sidan.


Elevrådets protokoll:

Vårterminen 2022

Höstterminen 2022

  • För närvarande finns inget aktuellt protokoll. Första elevrådet för terminen genomförs i september.


Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Anneli Holmroos

REKTOR