Treans fritidshem

Treans fritidshem håller till i H10 .

Så här arbetar vi på Treans fritidshem

Vi arbetar med att få en bra sammanhållning i gruppen. Barnen ska känna sig trygga och känna att de alltid har någon att leka med och trivs på fritids. Vi arbetar med att vår värdegrund ska genomsyra hela verksamheten.

Vi skickar varje vecka hem ett månadsbrev där kommande veckas planering finns med tillsammans med lite dokumentering och information om hur veckan har varit. Barnen på Treans fritids har inflytande och kan påverka verksamheten genom bla fritidsråd.

För att få bra lekmiljöer har vi anpassat våra lokaler och material till olika lekar. Vi tycker också att det är viktigt att barnen kan hitta en plats för lugn och ro.

Vi vill att barnen ska vara medvetna om vår miljö och hur vi kan vara rädda om den.

Varje dag har vi tillsammans med de andra fritidsavdelningarna utevistelse på vår skolgård.

På onsdagar vistas vi i skogen eller någon närliggande lekplats och vi har med mellanmål från köket.

På tisdagar har vi rörelseaktiviteter i gymnastiksalen.

Varje vecka ger vi förslag på nya skapande aktiviteter, i skapandes värld ingår bland annat teknik, färg och form, traditioner och att se möjligheter.

Vi avslutar veckan på ett lugnt och mysigt sätt.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: