Studieformer, poäng och studietakt

Distans, flex eller schemalagd dagtid eller kvällstid? Hos oss finns flera studieformer att välja mellan. Flexibiliteten är till för att möjliggöra studier även för dig som har begränsat med ledig tid; till exempel om du jobbar eller är föräldraledig.

Vilken studieform passar
just mig?

Flera kurser erbjuds schemalagda både på dagtid och kvällstid. Studier på kvällstid är, till exempel, särskilt bra om man arbetar dagtid vid sidan om studierna. Ibland kan kurserna även erbjudas som ”flex” eller distans. En flex-kurs innebär att studieformen är flexibel och att stora delar av inlärningen sker på distans. Vissa moment har obligatoriska närvaro, lärarhandledning erbjuds varje vecka och prov görs på plats. En distanskurs kräver god studiedisciplin och passar för dig som, till exempel, har varierande arbetstider eller är föräldraledig.

Utöver de kurser som erbjuds genom oss finns möjligheten att söka andra kurser, eller yrkesutbildningar, på annan ort eller helt på distans. Vissa kurser finns till exempel enbart hos oss och andra enbart som distanskurs via annan utbildningsanordnare. Detta innebär att man som studerande inom vuxenutbildningen kan läsa kurser på flera skolor samtidigt.

Våra tre studieformer

Schemalagd undervisning

Att studera schemalagt innebär att man har schemalagda lektioner varje vecka. Du förväntas vara närvarande och aktivt delta i lektionerna som en del av utbildningen. De flesta av våra kurser läses schemalagda under dagtid och några kurser erbjuds även schemalagda under kvällstid.

Denna studieform rekommenderas särskilt för dig som inte studerat på länge eller behöver stöd i dina studier.

Flexibel undervisning

Att studera på flex innebär ett större egenansvar att se till att genomföra dina studier efter den individuella studieplanen. Här kombineras vissa obligatoriska moment, handledningstid och självstudier. Handledningstiden är inte obligatorisk men en kontinuerlig närvaro krävs och det ska ske en överenskommelse mellan dig och din lärare om när och hur ofta du ska vara närvarande. Du bokar handledningstillfällen i samråd med din lärare. Om du läser Flex på Kompetenscenter sker all information på itslearning.

Denna studieform rekommenderas för dig som är van att studera och har lätt för att planera och genomföra dina studier på egen hand och endast behöver handledning i dina studier.

Distansundervisning

Passar för dig som har god studiedisciplin och vill styra din studietid själv. Vid distansstudier är det ofta inga planerade träffar och denna studieform passar dig som behöver kombinera studier med arbete. Oavsett hur distansundervisningen sköts, så har man alltid regelbundna kontakter med lärare via telefon, e-post eller internet. Att läsa en utbildning på distans är minst lika krävande som att läsa en utbildning med bunden undervisning.

Distansstudier rekommenderas bara till dig som är mycket målmedveten och som har lätt för att lära och på egen hand planera och genomföra dina studier.

Viktigt med aktivitet i kursen

Oavsett vilken studieform du läser är det viktigt att du håller regelbunden kontakt med din lärare. Om du inte varit i kontakt med läraren på tre veckor skrivs du av från kursen. Du måste också meddela lärare eller studie- och yrkesvägledare om du bestämmer dig för att avbryta en kurs. Glöm inte bort att också meddela CSN om du har studiemedel.

Hur räknar jag ut min studietakt?

När du läser på Komvux räknar man poäng per vecka för att ange studietakten. Varje kurs har ett bestämt antal poäng beroende på innehåll och planerad studielängd. När du lägger ihop dina totala poäng ser du din studieomfattning. För att räkna ut din studietakt delas den totala poängen med det antal veckor kurserna går på. Våra kurser är vanligtvis planerade under 10 och/eller 20 veckor.

Exempel

Om en person läser kurser under 20 veckor som omfattar totalt 400 poäng så delar man 400 poäng med 20 veckor och får 20 poäng per vecka. Detta motsvarar då 100% studietakt. Om en person istället skulle läsa 200 poäng på 20 veckor blir resultatet 10 poäng per vecka. Det skulle i sin tur motsvara 50% studietakt.

  • Minst 20 poäng per vecka = 100 %(heltid)
  • Minst 15 poäng per vecka = 75 %
  • Minst 10 poäng per vecka = 50 %


Om du studerar och får studiemedel från CSN är det viktigt att du vet hur din studietakt ser ut eftersom nivån för studiemedlet är beräknat på din studietakt.

Distansstudier och studietakt

När du läser distanskurs har du oftast större möjlighet att påverka din studietakt. Läser du på distans motsvarar 100 % fem veckors heltidsstudier per kurs. Det vill säga om du läser två kurser med 100 % studietakt på distans, kommer du att studera totalt 10 veckor. Läser du två kurser med 50 % studietakt kommer du att studera totalt 20 veckor.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Studie- och yrkesvägledningen

Glasgatan 20B, Köping