Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning är till för dig som saknar eller behöver komplettera dina kunskaper på grundskolenivå.

Utbildningen på grundläggande nivå motsvarar studier i den nioåriga grundskolan, men innehållet och undervisningen är anpassade för vuxna. Studieformen är schemalagt i grupp dagtid, kvällstid eller flex beroende på kurs. Du väljer själv studieomfattning och gör en individuell studieplan tillsammans med en studie- och yrkesvägledare.

Mindre lektionstid än vanliga grundskolan

Studierna är mer koncentrerade och antalet undervisningstimmar färre än i grundskolan. Det betyder att du får arbeta mer självständigt, kommer att ta mer eget ansvar och att du kommer att behöva lägga tid för studier även utanför lektionstid. Du möter lärare som är engagerade och stöttar dig genom hela din studietid.

Kurser vi erbjuder på grundläggande nivå

Lista över grundläggande kurser, hur många poäng den är på och kurskoden

Kurs

Poäng

Kurskod

Svenska (delkurs 1-4)

100/200

GRNSVE

Svenska som andraspråk (delkurs 1-4)

100/200

GRNSVA

Engelska (delkurs 1-4)

100/200

GRNENG

Matematik (delkurs 1-4)

100/200

GRNMAT

Orienteringskurs Data

100

GRNORIDA

Vad är delkurser?

I ämnena engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk på grundläggande nivå finns delkurser, det vill säga att kursen består av flera mindre kurser som bygger på varandra. Dina förkunskaper avgör vilken delkurs, eller nivå, du ska börja på. Delkurserna gör det enklare att anpassa innehållet efter dina behov, förutsättningar och mål med studierna. Du får betyg efter varje delkurs. Ett betyg på den sista nationella delkursen motsvarar kunskapsmässigt ett betyg i kursen som helhet.

Studieekonomi

Kurser på grundläggande nivå är studiemedelsberättigande om du har en studietakt på 50% eller mer. Du ansöker själv om studiemedel via CSN.

Läs mer om studieekonomi

Ansökan och kursstart

Vi har kursstarter på grundläggande kurser fyra gånger per år (januari, mars, augusti, oktober). Kursutbudet kan variera under dessa perioder. Du kan kombinera studier på grundläggande nivå och gymnasienivå.

Här ansöker du och ser kommande kursstart

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: