Viktig kompetens-försörjning

Har ditt företag behov av kompetens men du vet inte riktigt exakt vad ni behöver eller hur ni ska gå tillväga? Då finns vi här för att hjälpa er med kompetensförsörjningen och ta fram en utbildning som möter era behov.

Den snabba utvecklingen i samhället gör att det kontinuerligt ställs nya krav på kompetens och utbildning. Det är därför även en viktig uppgift att tillgodose det behov av kompetensutveckling som finns inom näringsliv, offentlig sektor och andra organisationer.

Vuxenutbildningen kan hjälpa näringsliv, offentlig sektor och andra organisationer med att på uppdrag anordna olika former av utbildningsinsatser, skräddarsydda just för ert behov.

Rätt kompetensutveckling

Vi hjälper er att hitta rätt! Använd oss för inventering och analys för kompetensförsörjning på ert företag. Vi initierar och förmedlar kompetenshöjande åtgärder som utbildningar, kurser, uppdragsutbildningar, språkombud, validering och jobbspår.

Många fördelar med att beställa en utbildning av oss

  • Vi hjälper er med den strategiska kompetensförsörjningen
  • Ni får produktiva medarbetare från dag ett efter utbildningen
  • Stora besparingar genom att ni slipper rekryteringskostnaden
  • Ni får vara med och forma era medarbetare
  • Ni får stor insyn och möjligheter att påverka utbildningen

Var med och påverka

Som arbetsgivare kan du på flera sätt vara med och påverka din kompetensförsörjning. Det kan, bland annat, ske genom att vara delaktig i dialog kring nya utbildningar eller genom att ta emot och handleda elever/studenter på APL (praktik).

Påverka genom yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform med syfte att täcka de behov av kompetens som finns i arbetslivet.

Som arbetsgivare kan du påverka yrkeshögskolans utbildningar både genom att delta i planeringen inför och i själva genomförandet av en utbildning.

Yrkeshögskolan är en fantastisk plattform där du kan ta fram och hitta framtida medarbetare med aktuell och skräddarsydd kompetens från dag ett efter examen.

Ta emot en elev/studerande

Vuxenutbildningen arbetar aktivt för att koppla in näringslivet/arbetslivet i skolan. Detta kan ge ett tillfälle att knyta kontakt med framtida arbetskraft och är ett unikt tillfälle för ditt företag eller din organisation att ta del av en resurs med nya kunskaper och idéer. Det bidrar även till att:

  • stärka bilden av ert företag eller bransch i skolan
  • hjälpa människor i sitt studie- och yrkesval
  • sprida kunskap om näringslivet

Vi erbjuder kostnadsfri handledarutbildning och utgår från Skolverkets webbaserade apl-handledarutbildning.

Ta emot en lärling

Vart fjärde försök att rekrytera ny personal i Sverige misslyckas och allt fler företag vittnar om att de inte kan hitta rätt kompetens (Källa: Sv näringsliv). Detta är ett unikt tillfälle för dig som arbetsgivare att jobba med långsiktig kompetensförsörjning genom att ta emot en lärling. Detta genom att under en viss tid lära upp en person på din arbetsplats samtidigt som individen studerar teori i skolan. Lärlingskonceptet är möjligt inom flera olika branscher.

Under lärlingstiden utgår en ersättning till arbetsgivaren.

Ta del av tidigare exempel

Läs gärna om hur vi tidigare har hjälpt arbetsgivare att hitta rätt kompetens och framtida medarbetare.

Här kan du läsa mer om goda exempel

Är du nyfiken och vill veta mer?

Ta kontakt med oss för att se vilka möjligheter det finns för just er verksamhet.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Kompetenscenter

KOMPETENSCENTER

Tillfälliga öppettider i receptionen:
Måndag - Torsdag: 09.30 - 11.30

Telefontid:
Måndag - Torsdag 9.00 - 12.00 och 13.00 - 14.30
Fredag: 9.00 - 12.00

Skolan är stängd:

  • 6 juni 2024
  • 7 juni 2024

Skolan är stängd vecka 28, 29 och 30