Vad är yrkeshögskolan?

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform. För att söka måste du ha betyg från gymnasiet eller motsvarande.

Yrkeshögskolan är inte en plats och en utbildare. Den finns på flera platser i Sverige och utbildningarna kan ordnas av både privata utbildare, kommun, landsting eller högskolor.

En utbildning som fokuserar på ett yrke

Utbildningar på Yrkeshögskolan är kopplat till ett yrke och innehållet skapas tillsammans med arbetsgivare inom branschen.

Fokus på teori och praktik

I utbildningen ingår både teori och praktik (Lärande i arbete, LIA). Det kan också ingå yrkesvenska som extra stöd för den som behöver träna svenska med yrkesinriktning.

Olika studieformer

En utbildning kan bedrivas på olika sätt. Den kan vara helt platsbunden och den kan vara på distans. Distans kan betyda olika saker. En del distansutbildningar har platsbundna träffar flera gånger per termin. Om du vill läsa på distans var noga med att ta reda på hur den utbildning du är intresserad av är organiserad.

Läs mer om Yrkeshögskolan

På Yrkeshögskolans webbplats kan du läsa mer.

yrkeshogskolan.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Eva Persson

UTBILDNINGSLEDARE - YRKESHÖGSKOLAN