Avsiktsförklaringar för YH-utbildningar

Frågor till avsiktsförklaringar för YH-utbildningar:Referenspersonens uppgifter i organisationen * (obligatorisk)
Referenspersonens uppgifter i organisationen


1- Har du satt dig in i den sökta utbildningens innehåll och upplägg? * (obligatorisk)
1- Har du satt dig in i den sökta utbildningens innehåll och upplägg?


2- Har du medverkat i framtagning av utbildningens innehåll och upplägg? * (obligatorisk)
2- Har du medverkat i framtagning av utbildningens innehåll och upplägg?


Om Ja, beskriv på vilket sätt: (om du svarat NEJ skriv bara 1 i rutan)
1000
3- Hur många studerande från den aktuella utbildningen uppskattar er organisation att anställa eller köpa en tjänst/produkter av på 3-5 års sikt? * (obligatorisk)
3- Hur många studerande från den aktuella utbildningen uppskattar er organisation att anställa eller köpa en tjänst/produkter av på 3-5 års sikt?


4- Finns det andra rekryteringsvägar tillexempel via internutbildningar, gymnasieskolan, folkhögskolan eller högskolan, som är intressanta för er att rekrytera från till den aktuella yrkesrollen? (Om ni föredrar att rekrytera från denna yrkeshögskoleutbildning så kryssar ni för NEJ. Om ni föredrar att rekrytera från andra utbildningar som ni känner till inom nedanstående utbildningsformer, så kryssar ni JA, samt kryssar för vilken/vilka) * (obligatorisk)
4- Finns det andra rekryteringsvägar tillexempel via internutbildningar, gymnasieskolan, folkhögskolan eller högskolan, som är intressanta för er att rekrytera från till den aktuella yrkesrollen? (Om ni föredrar att rekrytera från denna yrkeshögskoleutbildning så kryssar ni för NEJ. Om ni föredrar att rekrytera från andra utbildningar som ni känner till inom nedanstående utbildningsformer, så kryssar ni JA, samt kryssar för vilken/vilka)


Om Ja, vilken eller vilka?
Om Ja, vilken eller vilka?

5- Hur många LIA-platser totalt kan ni på er arbetsplats ställa upp med under en utbildningsomgång, oavsett antal LIA-kurser? Ett exempel: Ni kan ta emot fem studerande per utbildningsomgång på LIA. Om ni vill ta emot fem studerande på LIA totalt under en utbildningsomgång blir svaret på ovanstående fråga fem platser. * (obligatorisk)
5- Hur många LIA-platser totalt kan ni på er arbetsplats ställa upp med under en utbildningsomgång, oavsett antal LIA-kurser? Ett exempel: Ni kan ta emot fem studerande per utbildningsomgång på LIA. Om ni vill ta emot fem studerande på LIA totalt under en utbildningsomgång blir svaret på ovanstående fråga fem platser.6- På vilket sätt medverkar din organisation med medfinansiering i den sökta utbildningen? * (obligatorisk)
6- På vilket sätt medverkar din organisation med medfinansiering i den sökta utbildningen?


Beskriv mer utförligt:

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Camilla Åberg

BITRÄDANDE REKTOR