Möjligheter efter utbildningen

Här hittar du allmän information om vad en produktionstekniker är för något, vad en produktionstekniker gör för något och vad det finns för möjligheter efter att du har avslutat utbildningen.

Vad är produktionsteknik?

Produktionsteknik är ett samlingsbegrepp om hur olika delar på ett företag samverkar med varandra. Detta kan se olika ut inom olika branscher. Utbildningen Produktionsteknik på Kompetenscenter i Köping fokuserar på tillverkningsteknik.

Vad gör en produktionstekniker?

En produktionstekniker arbetar med att genomföra förbättringar på processer och produktion som exempelvis metodutveckling och förbättringar av teknisk utrustning.

Att kunna se helheten i produktionen är viktigt för att förbättra materialflöden så att produktionen ska vara effektiv.

En stor del av arbetsuppgifterna handlar om att lösa olika typer av problem som uppstår i produktionen.

Exempel på arbetsuppgifter

 • Inköp av maskiner och annan utrustning
 • Räkna på investeringar
 • Skapa ergonomiska arbetssätt
 • Ta fram layouter
 • Utveckla 3D-underlag för produktion
 • Leda och delta i projekt

Digital kompetens

Idag ställs det höga krav på digital kompetens och kraven kommer bli ännu större i framtiden. Industriföretag applicerar digitala lösningar i produktionen och denna kompetens kommer därför vara väldigt viktig för möjligheter till arbete.

Yrkesroller

Förutom arbete som produktionstekniker kan du bli aktuell som arbetstagare inom följande yrkesroller:

 • Beredare
 • Kvalitetsingenjör
 • Kvalitetstekniker
 • Produktionsplanerare
 • Produktionsutvecklare
 • Manufacturing Engineering

Möjligheter till arbete

Utbildningen är framtagen tillsammans med regionens industriföretag för att det finns ett behov produktionstekniker i framtiden samt för personer med liknande kompetenser.

Myndigheten för Yrkeshögskolan beviljar endast utbildningar om det finns behov av den yrkesrollen.

Efter utbildningen

Efter examen har den studerande kompetenser, både teoretiska och praktiska inom produktionstekniskt arbete. Det betyder att du kommer kunna arbeta med förbättringsarbete för produktionseffektivisering, ha kunskaper om kvalitetsteknik och arbetsmiljö, kunna ta fram underlag i 3D-miljö, arbeta med programvaror relevanta för industrin och ha förståelse för digitaliseringens möjligheter inom industrin.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Janne Rautiainen

UTBILDNINGSLEDARE - YRKESHÖGSKOLAN