Avsiktsförklaringar för kurser (YH-utbildningar upp till 99 poäng)

Frågor till avsiktsförklaringar för kurser (YH-utbildningar upp till 99 poäng)Referenspersonens uppgifter i organisationen * (obligatorisk)
Referenspersonens uppgifter i organisationen


1- Har du satt dig in i den sökta utbildningens innehåll och upplägg? * (obligatorisk)
1- Har du satt dig in i den sökta utbildningens innehåll och upplägg?


2- Har du medverkat i framtagning av utbildningens innehåll och upplägg? * (obligatorisk)
2- Har du medverkat i framtagning av utbildningens innehåll och upplägg?


Om Ja, beskriv på vilket sätt:
3- På vilket sätt medverkar din organisation med medfinansiering i den sökta utbildningen? * (obligatorisk)
3- På vilket sätt medverkar din organisation med medfinansiering i den sökta utbildningen?

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Camilla Åberg

BITRÄDANDE REKTOR