Vårdspåret ökar intresset
för vård- och omsorgsyrken

Vården står inför stora utmaningar och har ett stort kompetensbehov. Det fick vård- och omsorgsförvaltningen på Köpings kommun att tillsammans med oss och Arbetsförmedlingen starta upp ett vårdspår. Tack vare det kan vi snabbare utbilda och förse arbetsmarknaden med kompetent personal.

Eva Saaw är kvalitetschef inom vård och omsorg i Köpings kommun och har insett det värdefulla med att som arbetsgivare få vara med och forma utbildningssatsningen redan från början, från planering till urval av deltagare.

Under sin utbildning på vårdspåret studerar deltagarna svenska i kombination med vårdkurser samt har praktik och studiebesök inom vårdsektorn.

Deltagarna har efter avslutat jobbspår möjlighet att fortsätta studera till vårdbiträde och vidare till undersköterska. Flertalet av våra deltagare är ute och arbetar inom vården idag och har varit en stor tillgång under coronapandemin.

Vi är nöjda med resultatet och det samarbete som vi har byggt upp. Vårdspåret blev så lyckat att en ny satsning genomförs under hösten 2020.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Kompetenscenter

KOMPETENSCENTER

Tillfälliga öppettider i receptionen:
Måndag - Torsdag: 09.30 - 11.30

Telefontid:
Måndag - Torsdag 9.00 - 12.00 och 13.00 - 14.30
Fredag: 9.00 - 12.00

Skolan är stängd:

  • 6 juni 2024
  • 7 juni 2024

Skolan är stängd vecka 28, 29 och 30