Kompetensutveckling inom vård-och omsorg

Vi vet att tid är pengar och kan därför förlägga utbildningen flexibelt i tid och rum. Vi har egna funktionella och utrustade lokaler, men vi är inte främmande för distanslösningar och kan lika gärna komma till er verksamhet för utbildningsinsatser. Vi anpassar oss efter de önskemål som passar er bäst.

Stort utbud av kompetens

Vi har ett stort register med utbildare från vår egen organisation men även ett upparbetat nätverk av konsulter. Vi samverkar tätt med universitet, högskolor och flera utbildningsanordnare på olika nivåer. Detta gör att vi kan erbjuda kurser inom de flesta områdena.

Våra lärare är utbildade och har behörighet i de ämnen de undervisar i. Vi säkerställer att det vi levererar är av god kvalitet och följer Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolans riktlinjer.

Vuxen-HLR med hjärtstartare

Vem som helst kan drabbas av plötsligt hjärtstopp. Det kan vara du själv, en kollega, en granne, en familjemedlem, en medmänniska på gatan. Oftast är det äldre personer eller personer med bakomliggande hjärtsjukdom som drabbas. Den enda behandling som är bevisat effektiv är hjärt- och lungräddning (HLR) och en strömstöt från en hjärtstartare.

Pris: 550 kr/deltagare
Kurstid:
ca 2-2½ timmar
Antal kursdeltagare:
Minst 10 personer, max 20 personer/grupp

Material:
Varje kursdeltagare kommer:

  • ha en egen HLR-docka under kursen för optimal träning.
  • få ett kompetenskort i HLR efter godkänd genomförd kurs.

Vi följer HLR-rådets riktlinjer.

Utbildning i allmän sjukvårdssvenska

Vi erbjuder en kurs i allmän sjukvårdssvenska för personer som har kunskaper för att arbeta inom vård- och omsorg men som saknar språkkunskaper för att säkert kunna utföra sitt arbete.
Denna kurs har fokus på patientdialog (muntlig produktion och interaktion) och behoven i det dagliga arbetet som medicinsk personal.

Utbildning i social dokumentation och data

Utbildningen genomförs i en datasal där de studerande utbildas i kommunens dokumentationssystem och inom datakunskap.

Utbildningen genomförs av en vårdlärare som har god arbetslivserfarenhet inom vården och som har goda kunskaper i dokumentation. Utbildningen startar med grundläggande datakunskaper som genomförs av en datalärare med goda kunskaper inom området.

Uppdragsutbildning för utländsk sjukvårdspersonal

SFA-medicin är en språkutbildning för den som har en akademisk utbildning inom ett medicinskt yrke från annat land och vill lära dig svenska snabbt. Vi har rättigheter att utfärda betyg inom de nationella språkkurser som krävs av Socialstyrelsen och bedriver vår utbildning i gott samarbete med Region Västmanland.

Validering inom vård-och omsorg

Validering är möjligt för personer som arbetar inom vård och omsorg utan erforderlig utbildning. Personerna väljs ut av arbetsgivaren och behöver, som minst, ett års arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg, eller motsvarande kunskaper och kompetens som denne har skaffat sig på annat sätt.

Yrkessvenska inom vård-och omsorg

Utbildningen ska ge deltagaren ökad förmåga att känna igen och förstå begrepp och situationer som förekommer i det dagliga arbetet inom vård- och omsorgsarbetet. Innehållet i kursen syftar till att öva tillämpning av det svenska språket inom deltagarnas vårdyrken.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: