Vill du arbeta med vård och omsorg och snabbt komma ut i arbetslivet?


Utbildningen ger kompetens motsvarande grundläggande yrkeskrav inom hälso- och sjukvård samt social omsorg.

Undersköterska blir en skyddad yrkestitel

Från och med den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att man behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Den som har en tillsvidareanställning som undersköterska när de nya reglerna börjar gälla får fortsätta att använda titeln till och med den 30 juni 2033 utan bevis. Det gäller oavsett om du är utbildad i eller utanför Sverige.

Socialstyrelsen samlar information och svar på frågor som rör skyddad yrkestitel.

Varför införs skyddad yrkestitel?

Kompetensen hos undersköterskor är viktig för kvalitet och säkerhet i vård och omsorg. Riksdagen har därför beslutat att yrket ska ha en skyddad yrkestitel.

Med en skyddad yrkestitel blir det tydligt vilken kompetens en person med titeln undersköterska har. Det bidrar till trygghet för patienter, brukare och anhöriga och det gör dessutom att det blir lättare för arbetsgivare att leda och planera verksamheten på arbetsplatsen.

Om utbildningen

Från och med hösten 2021 består undersköterskeutbildningen av helt nya kurser som omfattar 1500 gymnasiepoäng. Utbildningen ger dig behörighet att arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, social omsorg eller psykiatrisk verksamhet.

Förutom vårdkurser behöver du också betyg i Samhällskunskap 1a1 samt Svenska 1 alternativt Svenska som andraspråk 1 för att få diplom från Vård-och Omsorgscollege.

När du läser undersköterskeutbildningen ingår obligatoriska tillfällen i skolan. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår varje termin och de kan komma att förläggas på andra orter i länet i vissa kurser. Har du erfarenhet inom vårdyrket eller tidigare kunskaper kan du söka validering.

Mer information om validering hittar du här


Kursinnehåll

Undersköterskeutbildningen är uppdelad i tre terminer.
Nedan kan du se vilka kurser som ingår under respektive termin.

Om du är ny elev på Kompetenscenter och har läst kurser som tidigare ingick i undersköterskeutbildningen och vill fortsätta planera dina studier behöver du kontakta en studie-och yrkesvägledare.

Termin 1

Kurser PoängKurskod

Anatomi och fysiologi 1

50

ANOANA01

Anatomi och fysiologi 2

50

ANOANA02

Omvårdnad 1

100

OMVOMV01

Social omsorg 1

100

SOASOC01

Gerontologi och geriatrik

100

GERGER0

Psykologi 1

50

PSKPSY01

Termin 2

KurserPoängKurskod

Hälso- och sjukvård 1

100

HAOHAL01

Funktionsförmåga och -nedsättning 1

100

FUTFUN01

Psykiatri 1

100

PSYPSY01

Social omsorg 2

100

SOASOC02

Omvårdnad 2

100

OMVOMV02

Termin 3

Kurser

Poäng

Kurskod

Hälso- och sjukvård 2

100

HAOHAL02

Funktionsförmåga och -nedsättning 2

100

FUTFUN02

Psykiatri 2

100

PSYPSK02

Komvuxarbete

100

VADVAD00S


Har du inte läst svenska eller samhällskunskap tidigare så behöver du även läsa dessa

KurserPoängKurskod

Svenska 1 eller

Svenska som andra språk 1

100

SVESVE01,

SVASVA01

Samhällskunskap 1a1

50

SAMSAM01a1


När du genomfört hela utbildningen får du diplom inom Vård-och omsorgscollege.

Klicka här om du vill läsa mer om
Vård-och omsorgscollege

Arbetsplatsförlagt lärande - APL

I några kurser i utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du får testa dina kunskaper i ett praktiskt sammanhang. Praktiken ger dig arbetslivserfarenhet och möjlighet att skapa nätverk i din framtida yrkesroll vilket kan öka dina chanser till ett arbete efter dina studier. APL kan förläggas på andra orter i länet och inom vissa kurser kan APL delvis ersättas av arbetslivserfarenhet.

Behörighetskrav

För att vara behörig till undersköterskeutbildningen krävs att du har godkänt betyg i, som lägst, svenska/svenska som andra språk på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper.

Utöver detta kräver vissa av vårdkurserna godkänt betyg i underliggande kurser, nedan kan du se vilka.

  • Anatomi och fysiologi 2 - Godkänt betyg krävs i Anatomi och fysiologi 1.
  • Omvårdnad 1 - Godkänt betyg krävs i Anatomi och fysiologi 1.
  • Social omsorg 2 - Godkänt betyg krävs i Social omsorg 1, Gerontologi och geriatrik samt Funktionsförmåga och -nedsättning 1.
  • Funktionsförmåga och -nedsättning 2 - Godkänt betyg krävs i Funktionsförmåga och -nedsättning 1.
  • Psykiatri 2 - Godkänt betyg krävs i Psykiatri 1.
  • Omvårdnad 2 - Godkänt betyg krävs i Omvårdnad1.
  • Hälso-och sjukvård 1 - Godkänt betyg krävs i Omvårdnad 1 samt Social omsorg 1.
  • Hälso-och sjukvård 2 - Godkänt betyg krävs i Hälso-och sjukvård 1.
  • Psykiatri 2 - Godkänt betyg krävs i Psykiatri 1.

Studieekonomi

Kurser på gymnasial nivå är studiemedelsberättigande om du har en studietakt på 50% eller mer. Du ansöker själv om studiemedel via CSN.

Klicka här om du vill veta mer om studieekonomi

Ansökan

Våra vårdkurser har kursstart två gånger per år (januari och augusti).

Här kan du läsa mer om kursstart och ansökan till undersköterskeutbildningen

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Susanne Andersson

UTBILDNINGSLEDARE, VÅRD-OCH OMSORG

Virpi Karasmaa-Karlsson

UTBILDNINGSLEDARE, VÅRD-OCH OMSORG

Telefontid: Måndag-Fredag 09.00-11.00