Övriga yrkesutbildningar - Yrkesvux

Yrkesvux är en statlig satsning som gäller yrkesutbildningar på gymnasienivå för vuxna. Utbildningarna erbjuds inom flera olika kunskapsområden anordnas i samarbete med andra kommuner eller andra utbildningsanordnare.

Vem får delta i yrkesvux?

Satsningen riktar sig till de grupper som saknar gymnasieutbildning, eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras. Det ska också vara möjligt för den som läst en studieförberedande utbildning att växla om och skaffa sig en gymnasial yrkesutbildning.

Alla som söker är inte garanterade en plats. Om det finns fler behöriga sökanden än antal platser görs ett urval. En behörig sökande som har svag ställning på arbetsmarknaden och kort tidigare utbildning har företräde till utbildningen.


Övriga nationella yrkespaket

Om du är intresserad av yrkespaket som vi inte erbjuder i Köping kan det finnas möjlighet att läsa dessa i annan kommun eller på distans. Här ser du vilka yrkesområden som finns inom Komvux. Utbildningsutbudet i andra kommuner hittar du på respektive kommuns hemsida.

Arbetsplatsförlagt lärande - APL

I samtliga yrkesutbildningar ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du får testa dina kunskaper i ett praktiskt sammanhang. Praktiken ger dig arbetslivserfarenhet och möjlighet att skapa nätverk i din framtida yrkesroll vilket kan öka dina chanser till ett arbete efter dina studier.

Behörighetskrav

För att vara behörig till en yrkesutbildning krävs att du har godkänt betyg i, som lägst, svenska/svenska som andra språk på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper.

Behörighetskraven kan dock skiljas åt beroende på vilken yrkesutbildning som är intressant. Vissa utbildningar kräver även betyg i grundläggande matematik och/eller engelska. Prata med en studievägledare för att få veta vad som gäller för just dig.

Studieekonomi

Utbildningar och kurser på gymnasial nivå är studiemedelsberättigande om du har en studietakt på 50% eller mer. Du ansöker själv om studiemedel via CSN.

Klicka här om du vill veta mer om studieekonomi

Ansökan och kursstart

När ansökan behöver lämnas in och när närmsta kursstart är skiljer sig mellan de olika yrkesutbildningarna. Kontakta en studievägledare för att få mer infromation om en specifik utbildnings kursstart.

Här kan du läsa mer om hur du
ansöker till Yrkesvux

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Anna Karlsson

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

Telefontid: Fredagar10.00-11.00

Annelie Javeblad

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

Telefontid: Onsdagar 10.00-11.00

Kaisa Engman Fors

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

Telefontid: Torsdagar 10.00-10.30