Byggnadsarbeten av en anslutning

Från midsommar påbörjas byggnationen av en tillfällig anslutning strax norr om befintlig bro över Kölstaän, Sylta. För att kunna riva och bygga en ny bro i befintligt broläge behöver vi bygga denna tillfällig väg. Arbetet beräknas pågå till oktober 2024.

Varför utförs arbetet?

Bron över Kölstaån rivs ner för att bli mer trafiksäker.

Byggnationen av den nya anslutningen sker vid sidan om befintlig bro. Det kan därför uppstå byggtrafik till och från arbetsområdet.

Röd markering visar på ett ungefär var arbetet sker.

Senast uppdaterad: