Vanliga frågor och svar om norra mälarstranden

Här försöker vi sammanställa vanliga frågor och svar som kommer in om projektet.

Sidan är under uppbyggnad

Fler frågor kommer! Om du har andra frågor kan du kontakta VME på:

kundtjanst@vme.se

Avloppsvatten i Mälaren?

Kommer det släppas ut avloppsvatten i Mälaren?

Moderna system för vatten och avlopp leder inte in regnvatten/dagvatten i spillvattenledningen. Det innebär att om det bräddar så händer det endast för att det blivit något fel på pumparna. I så fall finns ett bräddmagasin som ger oss minst fem timmars frist att komma och lösa problemet. De fem timmarna är beräknade för maxkapacitet – alltså de dagar då vatten och avlopp används som allra mest och alla boende är på plats samtidigt i området.

Det är ovanligt, och som ett jämförande exempel har det på de ca 10 år som systemet i Sundänge varit i drift inte registrerats någon bräddning alls.

Om ledningen går sönder?

Vad händer om ledningen på Mälarens botten går sönder?

Om en ledning går sönder stängs flödet automatiskt av. Flödet mäts i båda ändar av sjöledningarna och på så sätt kan systemet känna av när något gått fel – till exempel om det pumpas avloppsvatten från norra mälarstranden men det inte kommer fram till Köping. Mätarna kommer sitta direkt där ledningarna kommer upp på land för att så snabbt som möjligt kunna upptäcka sådana fel. När felet är upptäckt och flödet avstängt kommer ledningen helt enkelt att lagas.

En viss mängd kommer hinna läcka ut innan flödet stängs av, men ett sådant fel är en extrem händelse och inget som kan hända när som helst eller ofta. Lösningen för att upptäcka fel på sjöledningen har granskats och godkänts av mark- och miljödomstolen.

Ekologiskt känsliga områden?

Kommer ekologiskt känsliga områden påverkas negativt?

Bygget av ledningen kommer göras med så stor varsamhet det går. Vår bedömning är att hälso- och miljönyttan med VA-anslutningen är större än den störning som blir i miljön när ledningarna byggs, annars hade vi inte gått fram med det här förslaget. Men för att få lov att bygga ledningarna över huvud taget har vi fått ansöka hos mark- och miljödomstolen.

Domstolen har godkänt vår miljö- och konsekvensbeskrivning och gett oss tillstånd till den sjöförlagda ledningen. I domen står bland annat att åtgärden är nödvändig för att trygga vatten och avloppsförsörjning inom aktuellt område.

Läs domen i sin helhet (länk)

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: