Så produceras vår fjärrvärme

Fjärrvärme innebär att en fastighet eller villa värms upp med hett vatten från ett värmeverk eller industri nära dig. Hetvattnet transporteras från värmeverket till fastigheten via rör i marken och sedan tillbaka till värmeverket, vilket gör att vattnet används om och om igen.

Vår smarta fjärrvärme-mix

VME levererar fjärrvärme till fjärrvärmekunder i Köping, Arboga samt Kolsva. Sedan våren 2017 är näten mellan Köping och Arboga sammankopplade och sedan våren 2021 är även Kolsva inkopplat till det gemensamma fjärrvärmenätet.

Fjärrvärmen som levereras kommer främst från spillvärme från industrin samt energiåtervinning ur avfall. När detta inte räcker till toppas produktionen med flis, bark, salix, pellets, bioolja och eldningsolja i våra värmepannor.

Fjärrvärme förklarat i film

Titta på den här filmen från branschorganisationen så får du reda på hur det går till.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: