Vårt kommunala dricksvatten

Kommunens dricksvatten produceras vid huvudvattenverket på Lötgatan och vid tre mindre vattenverk runt om i kommunen. Vattnet som distribueras från vattenverket är till största delen grundvatten från grusåsen och vatten från Hedströmmen som infiltrerats i åsen.

Vattenkvaliteten på de kommunala vattentäkterna kontrolleras regelbundet. Du som har din bostad ansluten till någon av de kommunala vattentäkterna kan kontakta oss om du upplever problem med dricksvattnet eller för att ta del av provresultaten.

Grundvattnet innehåller mangan som kan missfärga vattnet

Grundvattnet som används till att göra vårt dricksvatten har höga halter av ämnet mangan. Mangan är ett naturligt grundämne och är ofarligt att få i sig.

På insidan av våra vattenledningar sitter avlagringar av mangan och tidigare hade vi ingen metod för att minska mängden mangan som tar sig in i våra ledningar. Nu filtreras mangan bort i våra vattenverk och det skickas inte ut något nytt mangan till våra ledningar. Däremot finns det mangan kvar sedan tidigare och vi spolar med jämna mellanrum igenom ledningarna för att bli av med så mycket som möjligt.

Avlagringar av mangan lossnar vid bland annat vattenläckor

När en vattenläcka uppstår måste vi stänga av vattnet och när vattnet sen släpps på igen ökar trycket i ledningarna och då kan avlagringar av mangan lossna och missfärga vattnet. Detta kan också uppstå när vi ändrar flöderna i ledningarna. Oftast försvinner missfärgningen om man spolar ordentligt i kranen en stund.

Eget vatten

Om du har enskilt vatten och avlopp är det miljöenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen på Köpings kommun som ansvarar för tillstånd och tillsyn.

Enskilt vatten på koping.se

Mer information om dricksvatten

Mer information finns på Livsmedelsverkets och Svenskt Vattens webbplats.

Livsmedelsverket >

Svenskt Vatten >

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: