Transportdispens

Om du planerar en lång, tung eller bred transport inom Köpings kommun behöver du ansöka om dispens.

Förarens ansvar

Det är viktigt att föraren tar ansvar och ser till att vägen är framkomlig innan transporten påbörjas. Detta innebär att man måste ta reda på om det finns vägarbeten eller hinder i höjd- och sidled. Om vägmärken eller skyltar behöver flyttas tillfälligt måste man kontakta den som är ansvarig för vägen.

Dispenser

Fordon som går över trafikförordningens gränsvärden för vikt, bredd och längd måste ha tillstånd för att få framföras. Dispenser prövas av Trafikverkets regioner eller kommunerna. I dispensbeslutet informeras hen om vilka villkor som gäller för den aktuella transporten. En förutsättning för att få dispens är att lasten inte kan delas eller transporteras i flera omgångar.

Transportdispens på Trafikverkets webbplats

Ansök om transportdispens inom kommunen

Om du enbart ska transportera inom Köpings kommun, alltså utan att passera kommunens gränser, ska du ansöka om transportdispens hos kommunen. Du använder samma blankett som vid ansökan till Trafikverket och skickar in den till oss på VME via e-post eller post.

Ansökan om transportdispens Trafikverket

Kontaktuppgifter VME

kundtjanst@vme.se

Postadress:

VME, Box 34
731 21 Köping

Mer information om transportdispens och ansökan finns också på Trafikverkets webbplats.

Ansök hos Trafikverket om transporten går genom flera kommuner

Om transporten berör flera kommuner ska ansökan skickas till Trafikverkets regionkontor i den region där färden påbörjas. Mer information och ansökningsblankett hittar du på Trafikverkets webbplats.

Transportdispens på Trafikverkets webbplats

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: