Redovisning, styrande dokument och protokoll

Här hittar du våra styrdokument, policys, föreskrifter, årsredovisningar och särredovisningar.

Årsredovisningar

Här finns både årsredovisningar för bolaget samt särredovisningar för fjärrvärme och VA-verksamheten.

Styrelseprotokoll

Protokollen som laddas upp är justerade men osignerade protokoll för tillgänglighetens skull. Kontakta kundtjänst om du vill ha ett signerat exemplar.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: