Vanliga fel och felsök din värmeväxlare

Här har vi listat vanliga problem och åtgärder som kan uppstå i din värmeväxlare.

Vanliga problem och åtgärder i din värmeväxlare

Problem

Åtgärd

Ojämn värme

Din central går att ställa in för att passa dina behov och ditt hus förutsättningar. Utetemperaturen bestämmer vilken temperatur din fjärrvärmecentral ska skicka ut till elementen eller golvvärmen. Ju kallare ute, desto varmare vatten skickas ut. Om du vill ändra temperaturinställningarna gör du det via reglercentralen.

Ingen värme alls

Kolla så att trycket är bra. Om inte, fyll på systemet, kontrollera också att cirkulationspumpen fungerar som den ska.

Det finns inget eller lite varmvatten

Filtret för inkommande fjärrvärme kan vara igensatt. Om det är så, ring oss på VME så kommer en tekniker och hjälper dig.

Vattentemperaturen
pendlar

När du spolar varmvatten på flera ställen samtidigt störs den automatiska regleringen. Be därför de andra i hushållet att inte spola varmvatten samtidigt om du till exempel duschar. Du kan också installera en tryckstyrd termostatblandare för dusch.

Låg vattentemperatur och oljud

Stäng kallvattenventilen på fjärrvärmecentralen och vrid sedan på varmvattnet i till exempel kökskranen. Om det, trots detta, rinner vatten finns det ett överläckage från kallvatten till varmvatten i någon termostatblandare. Då är det blandaren som ska renoveras eller bytas ut.

Ljudnivån är hög

Problemet kan vara luft i cirkulationspumpen. Stäng av pumpen med strömbrytaren och lossa försiktigt på den stora skruven på pumpen. Då försvinner luften.


OBS! Man kan inte avlufta elementen på det här sättet.

Säkerhetsventilen släpper ut vatten

Om påfyllningsventilen är stängd, öppna den och stäng den igen.

Det är luft i elementen

1. Höj inomhustemperaturen, på reglercentralen, så att
elementen blir riktigt varma


2. Stäng av cirkulationspumpen och vänta minst en timme.


3. Avlufta varje element och villavärmeväxlaren.


4. Luftningsnipplarna på villavärmeväxlaren ska dras åt för hand.


5. Kontrollera trycket i systemet och justera eventuellt med påfyllningsventilen tills trycket är 1 bar.


6. Starta cirkulationspumpen och återställ
inomhustemperaturen på reglercentralen.


7. Eventuellt behöver du upprepa det här ytterligare en gång.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: