Styrelse

VME ägs av Köpings kommun och är därmed en politiskt styrd organisation. Här hittar du protokoll samt vilka ledamöter som sitter i styrelsen fram till årsstämman 2027.

Ordinarie ledamöter

  • Per Ågren (S), ordförande
  • Andreas Trygg (V), vice ordförande
  • Astrid Lamprecht (KD)
  • Maria Liljedahl (SD)
  • Kent Andersson (M)

Ersättare

  • Afnan Agha (S)
  • Emil Thunberg (S)
  • Bernt Bergsten (C)
  • Ivan Czitrom (L)
  • Ola Saaw (M)

Styrelseprotokoll

Protokollen som laddas upp är justerade men osignerade protokoll för tillgänglighetens skull. Kontakta kundtjänst om du vill ha ett signerat exemplar.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: