Regler och ansvar för vattenmätaren i din fastighet

Abonnenten betalar för den mängd vatten som förbrukas i fastigheten. Därför finns en vattenmätare monterad på den inkommande vattenledningen. Det är viktigt för såväl VME som fastighetsägaren att vattenmätaren fungerar som den ska och visar rätt. Med jämna mellanrum byts mätaren ut och skickas på kontroll och provning.

Viktigt att tänka på

  • Avstängningsventilerna med kopplingar före och efter vattenmätaren samt inkommande ledning ut till servisventilen i gatan är fastighetsägarens egendom. Och fastighetsägaren ansvarar för att avstängningsventilerna fungerar vid mätarbyte samt att mätarplatsen är lätt åtkomlig.
  • Kontrollera med jämna mellanrum avstängningsventilerna vid vattenmätaren en och en så att dom går att stänga vid behov, till exempel vid vattenläcka eller vattenmätarbyte.
  • För att kontrollera era avstängningsventiler öppnar man först en vanlig vattenkran vid till exempel diskhon och stänger sedan en avstängningsventil i taget. När avstängningsventilen är stängd ska den svarta visaren på vattenmätaren vara helt still om ventilen är tät.
  • Om ventilerna inte fungerar ska ni kontakta en rörmokare för att byta ut dom, rörmokaren kontaktar i sin tur VA-avdelningens personal som kostnadsfritt stänger av servisventilen i gatan och vid behov tillfälligt demonterar vattenmätaren om det behövs. 

  • Det ska vara enkelt att komma åt vattenmätaren. Den får inte byggas in och ett utrymme på 60 cm framför och 70 cm ovanför mätaren måste vara fritt från föremål. Det bör också vara upplyst.
  • Observera att endast personal från VMEs VA-avdelning får stänga och öppna servisventilen i gatan samt demontera vattenmätaren. Om du behöver stänga av vattnet i gatan för till exempel byte av avstängningsventiler så kontakta vår kundtjänst.

Kundtjänst

Vattenmätaren är VME:s egendom men fastighetsägarens ansvar

  • Du som fastighetsägare måste se till att mätaren inte utsätts för skada eller fryser sönder. Skadas vattenmätaren måste VME kontaktas för byte. Det tillkommer även en avgift för bytet.
  • Om fastighetsägarens installationer är i så undermåligt skick att vattenmätaren inte går att byta utan risk för att installationerna går sönder vid bytet kommer fastighetsägaren att debiterasför ett förgävesbesök. Detsamma gäller om vattenmätaren inte är lätt åtkomlig.

  • Efter ett förgävesbesök ges fastighetsägaren en månads tidsfrist att åtgärda problemet, fortgår underlåtelse att uppfylla kraven på en tillgänglig och fungerande mätarplats kommer vattnet att stängas av och plomberas i gatan.

För mer information

För mer information kan du läsa mer i ABVA (Allmänna bestämmelser VA).

ABVA (PDF) Pdf, 97 kB.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: