Industrispår

Vi äger 3 060 meter järnvägsspår avsett för industriändamål.

Här nedan kan du ladda ner och läsa de villkor som gäller för att trafikera spåren.

Järnvägsnätsbeskrivning Pdf, 1 MB.


Trafiksäkerhetsinstruktion Pdf, 249 kB.

Viktigt att veta

Vårt åtaganden

  • VME ska tillhandahålla infrastrukturen med minst den utformning och kvalitet som framgår av vid var tid gällande järnvägsnätsbeskrivning.
  • VME ska i god tid informera järnvägsföretaget om de arbeten som planeras utföras på infrastrukturen och vilka begränsningar som kan uppstå för järnvägstrafiken.

Järnvägsföretagets åtaganden

  • Infrastrukturen ska nyttjas i enlighet med vad järnvägsföretaget uppgett vid ansökan och den spårkapacitet som kommunen fastställer.
  • Järnvägsföretaget ska vid nyttjande av industrispåret efterleva de villkor som framgår av vid var tid gällande järnvägsbeskrivning.
  • Järnvägsföretaget ska följa upp och via e-post till kommunen redovisa en kvartalsvis sammanställning över nyttjad spårkapacitet. antal vagnar och uppdragsgivare.

Gemensamma åtaganden

  • Parterna ska verka för att ett effektivt underhåll kan bedrivas på infrastrukturen.
  • Parterna ska så fort som möjligt informera varandra om det uppstår trafikstörning eller fel på infrastrukturen som påverkar spårkapacitet.
  • Särskild överrenskommelse kan tecknas mellan parterna vid planering av vissa större underhålls- och investeringsarbeten på infrastrukturen.

Spårplan

Förstora bilden

Klicka på bilden för större storlek

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: