Prisexempel för fjärrvärme

Här hittar du prisexempel för olika fjärrvärmeabonnemang för Köping/Kolsva och för Arboga gällande 2023.

Alla priser är inklusive moms

Prisjämförelser för Köping och Kolsva


Tabell 1 - Abonnemang småhus

Årlig förbrukning

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000 kWh

14 474 kr

5 583 kr

8 891 kr

20 000 kWh

19 041 kr

7 186 kr

11 855 kr

30 000 kWh

28 174 kr

10 392 kr

17 783 kr

40 000 kWh

37 808 kr

13 598 kr

23 710 kr


Tabell 2 - Abonnemang flerbostadshus

Årlig förbrukning

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80 MWh

68 012 kr

20 592 kr

47 420 kr

193 MWh

157 123 kr

42 723 kr

114 401 kr

500 MWh

394 741 kr

98 366 kr

296 375 kr

1000 MWh

772 435 kr

179 685 kr

592 750 kr


Tabell 3 - Abonnemang lokaler

Årlig förbrukning

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80 MWh

77 947 kr

30 527 kr

47 420 kr

193 MWh

177 113 kr

62 712 kr

114 401 kr

500 MWh

446 527 kr

150 152 kr

296 375 kr

1000 MWh

830 877 kr

238 127 kr

592 750 kr


Tabell 4 - Abonnemang samfälligheter

Årlig förbrukning

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80 MWh

68 012 kr

20 592 kr

47 420 kr

193 MWh

157 123 kr

42 723 kr

114 401 kr

500 MWh

394 741 kr

98 366 kr

296 375 kr

1000 MWh

772 435 kr

179 685 kr

592 750 kr

Prisjämförelser för Arboga


Tabell 1 - Abonnemang småhus

Årlig förbrukning

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000 kWh

16 621 kr

6 095 kr

10 526 kr

20 000 kWh

20 130 kr

6 095 kr

14 035 kr

30 000 kWh

32 114 kr

11 061 kr

21 053 kr

40 000 kWh

42 611 kr

14 541 kr

28 070 kr


Tabell 2 - Abonnemang flerbostadshus

Effekt/Årlig förbrukning

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

36 kW/80 MWh

77 852 kr

21 712 kr

56 140 kr

88 kW/193 MWh

181 623 kr

46 185 kr

135 438 kr

227 kW/500 MWh

461 076 kr

110 201 kr

350 875 kr

455 kW/1000 MWh

915 745 kr

213 995 kr

701 750 kr


Tabell 3 - Abonnemang lokaler

Effekt/Årlig förbrukning

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

57 kW/80 MWh

88 294 kr

32 154 kr

56 140 kr

138 kW/193 MWh

204 620 kr

69 182 kr

135 438 kr

357 kW/500 MWh

520 654 kr

169 779 kr

350 875 kr

714 kW/1000 MWh

1 032 629 kr

330 879 kr

701 750 kr


Tabell 4 - Abonnemang Samfälligheter

Effekt/Årlig förbrukning

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

36 kW/80 MWh

77 852 kr

21 712 kr

56 140 kr

88 kW/193 MWh

181 623 kr

46 185 kr

135 438 kr

227 kW/500 MWh

461 076 kr

110 201 kr

350 875 kr

455 kW/1000 MWh

915 745 kr

213 995 kr

701 750 kr


Typexemplen är definierade inom märkningen Reko Fjärrvärme.

Läs mer om Reko Fjärrvärme

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: