Idag den 22 maj är det den internationella dagen för biologisk mångfald!

Och vad passar då bättre än att vi idag informerar om att vi slår ett slag (mindre med grässlåttermaskinen) för våra insekter och djur.

Om den internationella dagen för biologisk mångfald

Den internationella dagen för biologisk mångfald är en dag som instiftades 1993 av FN för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse.

Vi stöttar gynnandet av biologisk mångfald vill vi passa på att informera om att vi kommer att klippa mindre på utvalda höggräsytor.

Som en besparing i år kommer VMEs parkenhet att spara in på klippning av höggräsytor. Detta innebär att vi på utvalda platser kommer att vänta med att slå gräset.

Karta över platser där vi kommer klippa lite mindre i år samt där vi redan idag jobbar med Ängsytor.

Positiva effekter

Det kanske kommer att se lite ovårdat ut, men det finns en nytta med det och att det kommer ha positiva effekter. Planen är att låta gräset och blommorna på dessa ytor få stå kvar över försommaren. Det gör att:

  • insekter, fåglar och djur får mer mat och skydd. Kunna ge mer mat och skydd åt insekter, fåglar och djur.
  • blommor får extra tid att hinna sätta frö till kommande år.
  • kommuninvånare får större möjlighet att plocka vilda blommor till midsommar.

Centrala gräsytor och gräsytor med viktiga sociala funktioner

Centrala gräsytor och gräsytor som har viktiga sociala funktioner kommer vi att fortsätta klippa som vanligt men där ytan används mindre kommer vi låta gräs och blommor få växa sig högre. På flera gräsytor kommer vi att klippa kanterna vid gång- och cykelväg för att skapa fri sikt.

Bilder på våra ängar