Fastbränslepanna FB5

VME bygger nu en ny värmeproduktionsanläggning i Arboga som kommer att förse fjärrvärmekunderna i Köping, Arboga och Kolsva med hållbar fjärrvärme genom förbränning av rester från skogsindustrin.

Om projektet

Anläggningen byggs intill det befintliga värmeverket i Arboga och förväntas att tas i drift under värmeproduktionssäsongen 2024/2025.

Investeringsbeslut fattades i maj 2023 och första spadtaget togs i september 2023.

Illustration på pannanläggningen

Senaste uppdateringar

April 2024

7 månader efter första spadtaget har arbetet med den nya biopannan i Arboga gått in i en ny och spännande fas.

I mitten av mars etablerade processleverantören Jernforsen Energy AB sig på arbetsplatsen och har nu påbörjat arbetet med att montera de stora och tunga komponenterna. Samtidigt pågår mark- och betongentreprenaden för fullt, med gjutning av de 12 meter höga väggarna som kommer att utgöra bränslelagret.

Under vecka 16 etablerar byggentreprenören Mavab sig och påbörjar arbetet med den 25 meter höga överbyggnaden. För varje dag som går förändras siluetten längs Norra Ågatan ständigt.

Bilder på anläggningen från april 2024:

Februari 2024
  • Nu är både projektering samt spont- och pålningsentreprenaden klar.
  • Mark- och betongentreprenaden är i full gång och nästa steg är att bränslelagrets väggar ska byggas.
  • Eftersom många entreprenörer är på plats har en riskworkshop utförts med fokus på arbetsmiljörisker.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: