Bredband och fiber

Just nu pågår utbyggnaden av bredband i Köpings kommun så att fler ska få tillgång till fiber och snabbt internet.

Fiberutbyggnaden i Köping

Vi kan redan nu säga att vi uppfyller kraven fram till 2020 i slutet av 2018, om planerade arbeten blir genomförda. Kommunen har ett gynnsamt läge och de privata aktörerna har sagt att det är kommersiellt genomförbart att bygga ut fiber i kommunen.

Se vad Köpings Kabel-TV har gjort och planerar att anlägga

Hushåll och företag som inte har tillgång till internet och telefoni

Saknar du telefoni och grundläggande internet kan du ansöka om stöd från Post- och telestyrelsen (PTS). Stöd via PTS gäller för dig som inte kan få telefoni eller internet via någon leverantör på marknaden. Tänk på att stödet inte gäller fritidshus.

Läs mer om stödet på PTS.se

Läs vidare om bredband, fiber och utbyggnad

Här finner du information och länkar till andra sidor som rör bredband, fiber och utbyggnad av näten.

Bredbandsforum

Bredbandsforum är en sida från Regeringskansliet. Där finns all information samlat om vad du som fastighetsägare ska tänka på och hur du kan gå till väga för att få tillgång till bredband.

Bredbandsforum.se

Byanätsforum - Bredband på landsbygden

Byanätsforum är ett nätverk med bredbandsföreningar som bygger byanät runt omkring på svensk landsbygd. På den webbsidan kan medlemmar hitta stöd i sina olika faser i byanätsprocessen från att bygga upp till att eventuellt avveckla föreningen.

Byanätsforum ska ge information, agera företrädande, erbjuda nätverksmöjligheter och ge professionell rådgivning. De har även en helpdesk dit medlemmar kan ringa för att få rådgivning.

Byanätsforum.se

Ledningskollen

Ledningskollen är en gratis tjänst som underlättar kommunikation mellan ledningsägare och de som vill veta var ledningarna finns.

Ledningskollen.se

Bredbandskartan

Bredbandskartan visar tillgången till bredband. Du kan också hitta bredbandsstrategier i län och kommuner. Det finns även två kartor som hjälper dig att hitta nätägare och internetleverantörer i närheten av en viss plats.

Bredbandskartan.se

Mål för bredbandsstrategin

Målet i bredbandsstrategi är att följa regeringens mål beskrivna i dokumentet Sverige helt uppkopplat - en bredbandsstrategi.

  • år 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • år 2025 bör 98 procent ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet, resterande 1,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s.

Bredbandsstrategin - pts.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: