Skolskjuts

Köpings kommun ordnar skolskjuts till elever i förskoleklass, grundskola, anpassad skola och gymnasieskola som bor långt ifrån sin skola. Det är avståndet mellan hem och skola samt trafiksäkerheten som bestämmer vem som har rätt till skolskjuts.

De grundskoleelever som har rätt till skolskjuts erbjuds det automatiskt till den skola som kommunen har tilldelat eleven. Om eleven har valt att gå på en annan skola gäller inte rätten till skolskjuts.

Tidtabellen för skolskjuts gäller under hela läsåret

Du hittar tider för skolskjutsar i Köpings kommun i nedanstående pdf. Tidtabellen gäller under hela läsåret och visar när bussarna avgår på morgonen. Telefonnummer till respektive bussbolag som kör finns också med i tabellen.

Tidtabell för skolskjuts 2023-24 (pdf) Pdf, 89 kB.

Avståndet mellan hem och skola avgör om du får skolskjuts

Elever i grundskola och gymnasieskola har rätt till skolskjuts enligt följande regler:

  • årskurs F-3 med en skolväg som är minst 3 km
  • årskurs 4-6 med en skolväg som är minst 4 km
  • årskurs 7-9 med en skolväg som är minst 5 km
  • gymnasiet med en skolväg som är minst 6 km

Kilometergränserna anger även hur lång gångvägen mellan hem och busshållplats maximalt kan vara.

Undantag för elever med funktionshinder eller andra särskilda skäl

Elever med särskilda skäl som till exempel funktionsnedsättning kan få rätt till skolskjuts även om avståndet mellan hem och skola är kortare än gränserna ovan. Du behöver då ansöka om särskilda skäl för skolskjuts:

Blankett för ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl Pdf, 140 kB.

Du som har växelvis boende och går i grundskolan måste ansöka om skolskjuts varje år

Ansökan om skolskjuts för växelvis boende gäller enbart för grundskolan som är obligatorisk skolform. Med växelvis boende menas att en elev bor på två adresser (vårdnadshavares folkbokföringsadresser) lika mycket. För att få skolskjuts från båda adresserna gäller samma regler för avstånd som vid ett boende.

Om du har växelvis boende ansöker du om skolskjuts via en blankett för särskilda skäl som finns nedan. Du måste förnya din ansökan inför varje läsår.

Blankett för ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl Pdf, 140 kB.

Folkbokföringsadressen avgör på gymnasiet

Eftersom gymnasiet är en frivillig skolform omfattas det inte av samma regler - där styrs skolskjuts till vilken folkbokföringsadress eleven är skriven på.

Gymnasieelever ansöker om fria skolresor eller resebidrag

Om du går på gymnasiet och det går skolbussar från din adress åker du den (se tidtabell för skolskjuts längre ned på sidan).

Går ingen skolbuss från dig men du uppfyller kraven för att få skolskjuts ansöker du om fria skolresor hos Västmanlands Lokaltrafik. Du måste göra ansökan varje år men du behåller det busskortet som du får i gymnasiet årskurs 1.

Ansök om fria skolresor till gymnasiet via Västmanlans Lokaltrafik


Resebidrag kan du ansöka om utifall det inte finns någon kollektivtrafik på sträckan du ska åka.

Läs mer om resebidrag och hur du ansöker om det

Om busskortet inte fungerar eller tappas bort

Om ditt busskort inte fungerar eller tappas bort vänder du dig till expeditionen i grundskolan eller besöker webbsidan:

Västmanlands lokaltrafik

 

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Sabine Engborg

SKOLSKJUTSSAMORDNARE UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN