Måltider i förskola och skola

Förskolebarn och elever i våra kommunala förskolor och skolor ska få lustfyllda, lärorika och utvecklande smakupplevelser från nyttig och god mat. Därför väljer vi bort hel- och halvfabrikat.

Lunchmenyn för skolorna

Lunchmenyerna i Köpings kommun finns digitalt och nås via en webbapp i mobilen eller via länken här nedanför.

Menyn på respektive skola planeras av kocken i samråd med eleverna under terminen och uppdateras kontinuerligt.

Lunchmeny direkt i mobilen

Alla skolor är anslutna till Mashies webbapp. Du får just din skolas lunchmeny på mobilens hemskärm genom att följa de här stegen:

Iphone

 1. Gå till mpi.mashie.com/app
 2. Sök på din skola
 3. Tryck på den lilla rutan med en pil i, längst ner i mitten på skärmen. Välj ”Lägg till på hemskärmen”
 4. Nu har du en genväg till din skolas meny på din hemskärm

Android

 1. Gå till mpi.mashie.com/app
 2. Sök på din skola
 3. Spara sidan som bokmärke
 4. Gå in och titta på dina bokmärken, leta upp Mashie, tryck och håll kvar fingret på bok-
  märket tills en ny meny dyker upp. Välj ”lägg till genväg på
  startsida/hemsida”
 5. Nu har du en genväg till din skolas meny på din hemskärm 

Lunchmeny på hemsidan

Här finns lunchmenyer för alla skolor i Köpings kommun. Kicka på länken och sök på din skola:

Lunchmenyer för skolorna
i Köpings kommun

Måltidspedagogik i förskolan

Många av våra förskolor jobbar med måltidspedagogiken i sin läroplan. Syftet med det är att barnen ska få ett mervärde av måltiden och på det sättet få mer kunskap. Kunskap om vad som är viktigt för hälsa och välbefinnande såväl som för vårt klimat och miljön. Det ger friskare och mer medvetna samhällsmedborgare med kunskap som bidrar till hälsosammare liv.

Vilka måltider serveras?

 • I förskolan serverar vi frukt på förmiddagen, lunch samt mellanmål på eftermiddagen. De flesta förskolor serverar även frukost. Oftast serveras även frukt senare på eftermiddagen.
 • I skolan serverar vi endast lunch.
 • På fritidshemmen serverar vi mellanmål på eftermiddagen. De flesta fritidshem serverar även frukost.

Vanliga frågor

Serveras maten varm?

Maten lagas i våra kök på förskolor och skolor. En majoritet av maten lagas hantverksmässigt och i skolan serveras det tre rätter om dagen, där en alltid är vegetarisk. Maten lagas alltid näringsriktigt och vi jobbar mycket med att minska på köttet för att minimera vår klimatpåverkan.

Vem bestämmer hur matsedeln ska se ut?

Det är kockarna i köken som planerar och bestämmer sin meny själva utifrån de direktiv och policys som vi jobbar efter. Vi följer livsmedelsverkets rekommendationer: Bra mat i förskola och Bra mat i skola.

Hur stor del av maten är ekologisk?

Ett av våra mål är att öka de ekologiska produkterna; i dagsläget ligger vi mellan 31-58 procent i ekologisk andel.


 

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Måltidsenhetens expedition

UTBILDNING,- KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Barnhemsgatan 2, Köping