Om särskilt boende

Det finns särskilda boenden i Köping centralort så väl som i Munktorp och Kolsva. I våra boenden finns gemensamma utrymmen för måltider och gemenskap, och du har tillgång till omvårdnadspersonal och sjuksköterska dygnet runt.

Service och omvårdnad för dig som behöver särskilt stöd

Särskilt boende är ett samlingsnamn för boendeformer för service och omvårdnad för äldre som behöver särskilt stöd. Man kan säga att det finns två typer av boende - äldreboende och demensboende.

  • En plats i äldreboende får du som inte längre klarar dig själv hemma på grund av att du som en följd av åldrande behöver mycket hjälp och stöd.
  • En plats i demensboende får du som inte längre klarar dig hemma på grund av att du som en följd av demenssjukdom behöver mycket hjälp och stöd.

Att bo på särskilt boende

Din egen lägenhet

När du flyttar till ett äldreboende/demensboende hyr du din lägenhet. Din lägenhet består av ett rum och en anpassad toalett med dusch. Det finns redan en säng vid inflyttning, men i övrigt får du möblera och inreda din lägenhet som du själv vill med exempelvis gardiner, duschdraperi, lampor och persienner.

Hyran varierar med lägenhetens standard

På våra äldreboenden har du eget kontrakt och betalar hyra precis som när du bor i en vanlig lägenhet. Hyran för din lägenhet i äldreboendet är bestämt utifrån standard, kvadratmeter och läge, och kan därför variera beroende på vilket boende du bor på och vilken lägenhet du hyr. Hyran debiteras i förskott.Uttag för egen telefon, bredband och TV finns i alla lägenheter liksom möjlighet till trygghetslarm.

Avgift för gemensamma förbrukningsvaror

Du betalar en obligatorisk avgift på produkter som köps in gemensamt till äldreboendet. Det handlar om städartiklar, tvättlappar, toalett- och hushållspapper, tvätt- och sköljmedel, haklappar, soppåsar och glödlampor i fasta armaturer.

Avgift för omvårdnad

För omvårdnaden betalar du en omvårdnadsavgift som räknas ut med hjälp av de uppgifter du lämnat om dina inkomster och boendekostnader. Din avgift bestäms alltså utifrån din förmåga att betala. Det finns också ett högkostnadsskydd som gör att du aldrig får betala hur mycket som helst.

Läs mer på sidan om avgifter

Du betalar själv för mediciner, läkarbesök, tandläkare, fot- och hårvård.

Vi har tystnadsplikt

All personal som arbetar inom äldreomsorgen har tystnadsplikt. De får inte tala om för någon utomstående vad du har berättat eller annat som de har fått reda på när de arbetat tillsammans med dig.

Gör en behovsprövning för att få plats i särskilt boende

För att få plats i ett särskilt boende behöver du göra en behovsprövning. Det är en biståndshandläggare som gör den. Om ni genom utredningen kommer fram till att dina behov inte är tillräckligt stora för att få rätt till en plats i ett boende är det möjligt att du kan du få annan stöd och hjälp, till exempel genom hemtjänst.

Ansök om särskilt boende

Du gör en skriftlig ansökan till biståndsenheten. I ansökan beskriver du ditt behov av hjälp och varför du behöver dessa insatser. Du kan också ta kontakt med biståndsenheten för att rådgöra kring vilka insatser som skulle passa dig.

Du hittar ansökningsblanketten på vår blankettsida.

Så tycker de äldre om särskilt boende i Köping

Varje år gör Socialstyrelsen en brukarundersökning i hela landet för att ta reda på vad de som bor i särskilt boende tycker om sitt boende.

Läs resultaten för 2023 Pdf, 856 kB.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Biståndsenheten

VÅRD & OMSORG

Nibblesbackevägen 17, Köping

Postadress
Köpings kommun
Vård & Omsorg
731 85 Köping

Öppettider
måndag-torsdag 8.00-16.00
fredag 8.00 - 15.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Telefontid
måndag - fredag 8.30-9.30
efter telefontid finns röstbrevlåda.

Du hittar telefonnummer till respektive handläggare här!

Helger och röda dagar stängt.