Uppsökande verksamhet 80+

Du som fyller åttio år och inte ännu har några insatser från kommunen får hem ett brev med information och kontaktuppgifter till oss.

I början av varje år skickar vi ut ett brev till dig som kommer fylla 80 under året. Det gäller bara dig som inte ännu har några insatser från kommunen.

En förebyggande information

Vi vill genom informationen göra dig uppmärksam på vilka former av stöd det finns för att möjliggöra för dig att fortsätta leva självständigt hemma. Det kan exempelvis handla om anhörigstöd, fixartjänst och färdtjänst.

Läs mer om förebyggande insatser

I informationen finns också kontaktuppgifter till vår samordnare. Dit ringer du om du har frågor och funderingar. Du hittar även kontaktuppgifter här på sidan.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Madeleine Lundquist

SAMORDNARE FÖR VERKSAMHETEN 80+

Telefontid
måndag-fredag 8.30-9.30