Kontaktuppgifter hemtjänst

Här hittar du kontaktuppgifter för så väl generella frågor och synpunkter som till alla hemtjänstgrupper, planerare och enhetschefer. Klicka på pilen för att öppna informationsrutan för den grupp du är intresserad av.

Generella frågor om hemtjänst

Om du inte har hemtjänst än, utan vill prata med någon som kan berätta mer om insatserna och hur du ansöker så kan du kontakta biståndsenheten.

Hit kan du även vända dig om du vill ändra något kring dina insatser.

Kontakta biståndsenheten

Om du är missnöjd eller har synpunkter

Vi har samlat information om vart du kan vända dig om du är missnöjd med den vård du får, eller om du bara vill lämna en synpunkt, på en särskild sida. Du är också välkommen att vända dig direkt till personalen eller hemtjänstchefen.

Om du inte är nöjd med vården

Kontaktuppgifter per grupp

Hemtjänst Natt Larm Park

Nattgruppen, Larmgruppen, Parkgruppen.

Kontaktuppgifter Natt Larm Park

Adress

Sveavägen 21, Köping

Telefonnummer

Enhetschef Maja Sandsjö0221-253 81

maja.sandsjo@koping.se

Planerare0221-251 93

Natt- och larmgruppen0221-253 83

Parkgruppen0221-252 19

Matservice0221-253 71

Hemtjänst Västra

Scheelegruppen, Åsgrändsgruppen, Ytter Nygård

Kontaktuppgifter Västra

Adress

Barnhemsgatan 13, Köping

Telefonnummer

Enhetschef Linda Bäckman0221-250 52

linda.backman@koping.se

Scheelegruppen0221-252 30

Åsgrändsgruppen0221-252 71

Ytter Nygård0221-255 79

Hemtjänst Östra

Centrumgruppen, Virgruppen, S:t Olovsgruppen

Kontaktuppgifter Östra

Adress

Tunadalsgatan 4, Köping

Telefonnummer

Enhetschef Nathalie Norgren0221-253 63

nathalie.norgren@koping.se

Planerare0221-253 90

Centrumgruppen0221-253 82

Virgruppen

0221-253 71

S:t Olovsgruppen0221-253 40

Hemtjänst Norra

Munktorpsgruppen, Citygruppen, Ytter Stigarna

Kontaktuppgifter Norra

Adress

Virgatan 7, Köping

Telefonnummer

Enhetschef Ronja Pettersson0221-257 76

ronja.pettersson2@koping.se

Planerare0221-253 20

Munktorpsgruppen0221-250 32

Citygruppen0221-253 57

Ytter Stigarna0221-255 99

Hemtjänst Kolsva

Kolsva hemtjänst, Himmeta hemtjänst

Kontaktuppgifter Kolsva

Adress

Fallvägen 9, Kolsva

Telefonnummer

Enhetschef (vakant)
Just nu delat ansvar mellan Nathalie Norgren, hemtjänst Östra
och Ronja Pettersson, hemtjänst Norra - du hittar kontaktuppgifter under respektive grupp här ovan.

Planerare0221-250 61

Kolsva hemtjänst0221-250 90

Himmeta hemtjänst0221-253 35

Larm- och nattgruppen0221-253 83

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: