Lämna synpunkter på förskola och skola

Här får du information om hur du kan lämna synpunkter, förslag och klagomål på verksamheten i förskola eller skola. Dina synpunkter är viktiga för oss.

Vi strävar efter att alltid erbjuda dig en verksamhet av hög kvalitet och där är dina synpunkter viktiga för oss. Vi använder dem för att utveckla verksamheten och rätta till brister.

Du kan lämna dina synpunkter och klagomål via webbformulär, blankett (digital eller papper), e-post, telefonsamtal eller muntligt vid ett besök.

Så här gör du när du vill lämna klagomål eller lämna synpunkter på utbildningen i förskola eller skola

 • Kontakta berörd personal vid den berörda förskolan eller skolan i första hand.
 • Kan personalen inte lösa problemet, eller om du fortfarande inte är nöjd, kontaktar du rektorn i andra hand.
 • Har problemet inte åtgärdats av rektor, eller om ni inte har haft en konstruktiv dialog, kontaktar du utbildningsförvaltningen i tredje hand.

Fyll i och skicka in dina synpunkter eller klagomål via webbformulär eller blankett

När du har skickat in dina synpunkter eller klagomål registreras de och behandlas som en inkommen offentlig handling. Synpunkterna skickas också till den som är ansvarig för verksamheten.

Fyll i synpunkterna eller klagomålet antingen via webbforumläret här nedan eller via blanketten nedan.

Webbformulär för att lämna dina synpunkter, förslag eller klagomål


Blankett för att lämna dina synpunkter, förslag eller klagomål Pdf, 562 kB.

Du får svar inom fem arbetsdagar

Senast fem arbetsdagar efter att du lämnat ditt klagomål ska du få ett svar av den som är ansvarig för ärendet. Det behöver inte betyda att vi har åtgärdat ärendet men det är viktigt att du får veta vad vi tänker göra och när.

Ibland kan ett ärende komma att inte åtgärdas och då får du även veta varför. Om du väljer att lämna ditt klagomål anonymt kan vi däremot inte svara dig.

Skyldighet att ta emot och behandla klagomål

Enligt skollagen är hela skolväsendet skyldig att ta emot och behandla klagomål. Det ska även finnas en skriftlig rutin som visar hur klagomål ska hanteras.

Reglerna för klagomålshantering gäller för alla våra utbildningsverksamheter:

 • förskola
 • förskoleklass
 • fritidshem
 • grundskola
 • anpassad grundskola
 • gymnasieskola
 • anpassad gymnasieskola
 • kommunal vuxenutbildning
 • pedagogisk omsorg (familjedaghem/dagmamma)

Övriga upplysningar

Tänk på att ditt klagomål blir en allmän handling. Det kan innebära att de som efterfrågar handlingen har rätt att läsa den och/eller få en kopia. Om handlingen innehåller känslig information kan hela eller delar av den sekretesskyddas om det finns stöd i offentlighets- och sekretesslagen.

Behandling av personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Om du inte är nöjd med kommunens hantering av klagomål kan du göra en anmälan till Skolinspektionen. Det finns även möjlighet att överklaga vissa beslut till Skolväsendets överklagandenämnd eller allmän förvaltningsdomstol.

Inkomna klagomål sammanställs och redovisas för utbildningsnämnden.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Köpings kommun

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Telefontider
Måndag-torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar kan vi ha ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken