Anpassad grundskola

Verksamheten anpassad grundskola omfattar också anpassad grundskola med inriktning. Läroplanen är densamma som för grundskolan (Lgr 11) men anpassade grundskolan har egna kursplaner.

Anpassade grundskolan finns på följande grundskolor i Köpings kommun:

Anpassad grundskola

I anpassad grundskola går elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Kursplanen innehåller samma ämnen som för grundskolan. Skoldagen liknar på många sätt grundskolans, men praktiska ämnen har större utrymme. Undervisningen i svenska och matematik är central och integreras ofta i skolans praktiska ämnen.

Kursplanens innehåll

Anpassade grundskolans kursplan omfattar tolv ämnen: bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, modersmål, musik, naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen, slöjd, svenska och svenska som andraspråk.

Betyg ges från och med årskurs 6. Alla elever ska få ett intyg om att de genomfört sin utbildning. Vårdnadshavare kan begära att eleverna får ett studieomdöme.

Anpassad grundskola med inriktning

Inriktningen (tidigare träningsskola) är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen (anpassad grundskola). Här går elever med måttlig eller grav intellektuell funktionsnedsättning.

Kursplanens innehåll

Inriktningens kursplan omfattar fem ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Modersmålsundervisning inom inriktningen ingår i området kommunikation.

Undervisningen är praktisk och konkret utifrån dessa fem ämnesområden med syftet att ge varje elev förutsättningar för en god helhetsutveckling. Symboler och tecken används som alternativt eller kompletterande språk.

Betyg sätts inte inom inriktningen. Avstämning och utvärdering sker dock kontinuerligt utifrån uppställda mål.

Mer information

Läs mer om anpassad grundskola på skolverket.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Anette Höjlin

REKTOR ANPASSAD GRUNDSKOLA PÅ SKOGSBRYNSKOLAN OCH NYGÅRDSSKOLAN SAMT ANPASSAD GYMNASIESKOLA NYGÅRDSSKOLAN

Robert Örling

REKTOR ANPASSAD GRUNDSKOLA PÅ SCHEELESKOLAN OCH ANPASSAD GYMNASIESKOLA PÅ ULLVIGYMNASIET

Barnhemsgatan 55, Köping