Databaser

Biblioteket har flera bra databaser där du kan hitta information till ditt skolarbete. Du kan läsa artiklar i fulltext direkt i din dator. Kom till biblioteket om du vill ha hjälp.

Uppslagsverk

Nationalencyklopedin (NE)

NE är ett allmänt uppslagsverk. Det finns även ordböcker, filmer, läromedel, temapaket, e-språk, information om världens länder, religioner och klimat samt Britannica School. NE är bra att börja med när du söker information om något.

Sök information i NE (logga in genom Skolon)

Landguiden

I Landguiden får du tillförlitlig och uppdaterad information om alla världens länder, konflikter och organisationer. Databasen är ett mellanting mellan en nyhetstjänst och ett uppslagsverk.

Sök information i Landguiden (logga in genom Skolon)

Alex författarlexikon

Alex Författarlexikon är ett lexikon över skönlitterära författare från hela världen. Författarlexikonet innehåller för närvarande information om: 6549 författare. Artiklarna är skrivna av bibliotekarier, litteraturvetare och kulturskribenter.

Sök information i Alex författarlexikon (logga in genom Skolon)

Tidnings- och tidskriftsdatabaser

Artikelsök

ArtikelSök är en databas med nästan 2,5 miljoner hänvisningar till artiklari tidningarna och tidskrifterna, de flesta på svenska. De går i de allra flesta fall att läsa i fulltext. I andra fall kan de beställas. Logga in uppe till höger – i fältet till höger väljer du BTJ och sedan knappar du in användaruppgifterna som du kan få i biblioteket eller av din lärare.

Sök information i Artikelsök

Kort introduktionsfilm om hur du söker i ArtikelSök

Mediearkivet

Mediearkivet innehåller artiklar från bland annat TT, Dagens Eko, Aftonbladet, Dagens Industri, Svenska Dagbladet, Råd & Rön och Bärgslagsbladet.

Sök information i Mediearkivet (logga in genom Skolon)

Bibliotekskataloger

Ullvigymnasiets bibliotek

Katalog med böcker på alla skolbibliotek i Köping. Här kan du söka böcker och även låna om dina böcker.

Sök böcker i Köpings skolbibliotek

Bibliotek i hela Sverige - Libris

Det nationella biblioteksdatasystemet Libris där du kan söka böcker i många folk- och univiersitetsbibliotek i Sverige. Så gott som alla svenska titlar från 1866 och framåt finns med, liksom många utländska. Dessutom finns referenser till tidskriftsartiklar, musikalier, kartor och elektroniska dokument.

Om du inte hittar de böcker du behöver i kommunen kan vi låna böcker från andra bibliotek till dina skolarbeten. Sök gärna i Libris efter böcker om ditt ämne. Prata med bibliotekarien så beställer hon böckerna till dig.

Sök böcker i Libris

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: