Skolledning

Ullvigymnasiet har en skolchef, fyra rektorer och en biträdande rektor.

Skolchef

Anna Ulfves

Skolchef Anna Ulfves har det övergripande ansvaret för Ullvigymnasiet. Hon ansvarar även för:

 • Riksidrottsgymnasiet (RIG) bordtennis

Biträdande rektor

Camilla Nordström

Camilla ansvarar för bland annat:

 • Elevhälsan
 • Modersmålundervisningen
 • Studiehandledning
 • Elevassistenter m.m.

Rektorer

Rektorerna ansvarar för elever och personal på de olika programmen.

Jinan Thunblom

 • Bygg- och anläggningsprogrammet, BA
 • Försäljnings- och serviceprogrammet, FS
 • Handels- och administrationsprogrammet, HA
 • Samhällsvetenskapsprogrammet, SA
 • VVS- och fastighetsprogrammet, VF

Mattias Ejdeklint

 • Ekonomiprogrammet, EK
 • Introduktionsprogrammen, IM

Tomas Bandh

 • Barn- och fritidsprogrammet, BF
 • Fordons- och transportprogrammet, FT
 • Naturvetenskapsprogrammet, NA
 • Vård- och omsorgsprogrammet, VO

Jennifer Alsing Åström

 • El- och energiprogrammet, EE
 • Industritekniska programmet, IN
 • Teknikprogrammet, TE

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Anna Ulfves

SKOLCHEF GYMNASIET

Camilla Nordström

BITRÄDANDE REKTOR

Jinan Thunblom

REKTOR

Mattias Ejdeklint

REKTOR

Tomas Bandh

REKTOR

Jennifer Alsing Åström

REKTOR