Studiehjälp och lärlingsersättning

Studiehjälp kan ges på olika sätt beroende i vilken fas av livet du är i. Studiehjälp och lärlingersättning ansöks om via CSN.

Om du studerar på gymnasiet och är under 20 år får du studiebidrag från CSN. Du behöver inte ansöka om studiebidrag, det kommer automatiskt när du är inskriven i skolan.

Är du över 20 år får du inte studiebidrag längre, utan måste själv ansöka om att istället få studiemedel via Centrala studiestödsnämnden, CSN.

I vissa fall kan du även söka om extra tillägg. Det är när din familjs sammanlagda inkomst är väldigt låg.

Om du studerar och bor på annan ort än där du normalt bor kan du söka bidrag för boendet. Det är olika bidrag som gäller för olika skolformer. Inackorderingstillägg via CSN eller inackorderingsbidrag via din hemkommun.

På csn.se kan du läsa om samtliga bidrag

Lärlingsersättning

Du som går något av våra lärlingsprogram får ett extra bidrag varje månad. Detta bidrag måste du ansöka om för att få.

Ansökan och mer information kring lärlingsersättning på csn.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: