Om oss och vår vision

Läs om vår verksamhet och ta del av vår vision!

Om oss

Vi siktar högt

Vi erbjuder tolv program som håller hög klass och flera av dem har fått olika kvalitetsutmärkelser. På Ullvigymnasiet arbetar vi ständigt med omvärldsbevakning, att vara i framkant och uppdaterade med den senaste tidens utveckling och kunskapsläge. Vår skola står för kvalitet, kreativitet, innovation, samarbete, öppenhet, trygghet och trivsel.

Vi siktar högt och målet är att inte nöja oss med att ”bara” vara bäst i Västmanland, utan att bli en av Sveriges bästa gymnasieskolor!

Ullvigymnasiet samarbetar med näringslivet

Vi har ett nära samarbete med näringslivet till exempel genom programråd på våra yrkesprogram, Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege. Som elev erbjuds du genom skolan sommarjobb på de collegecertifierade programmen.

Ullvigymnasiet samverkar med Mälardalens- och Örebros Universitet

Ullvigymnasiet är en övningsskola gentemot Mälardalens- och Örebro universitet. Vi samverkar kring VFU inom lärarprogrammen. Genom VFU får lärarstudenten värdefulla praktiska erfarenheter och kontakter inför framtiden. En god samverkan kring VFU gör utbildningen så professionsförankrad som möjligt och skapar goda lärmiljöer för lärarstudenterna.

Stipendier och festliga aktiviteter förgyller studierna

På Ullvigymnasiet delas det varje år ut flera stipendier, bland annat ur Ingemar Johanssons stipendiefond, som ger ett rejält tillskott i studenternas kassa. Här finns även ett stort utbud av festliga elevaktiviteter.

Legitimerade lärare förbereder dig för högre studier och yrkesliv

Ullvigymnasiet är en stabil gymnasieskola med många års erfarenhet av undervisning och lärande. Här finns ett utmärkt bibliotek och ljusa, rymliga lokaler utrustade med modern teknik där du tillsammans med engagerade och legitimerade lärare förbereds för högre studier och för yrkeslivet.

Vi som jobbar på Ullvigymnasiet

Ullvigymnasiet är en skola med cirka 1 040 elever. Skolan har ett brett utbud av utbildning med hela 12 av 18 nationella program, fyra introduktionsprogram och anpassad gymnasieskola.

En skolchef, en biträdande rektor och fyra rektorer arbetar med att leda personalen och eleverna framåt.

Den totala personalstyrkan utgörs av cirka 160 personer och består av lärare, schemaläggare, skoladministratörer, bibliotekarie, vaktmästare och tekniker, elevhälsa samt studie- och yrkesvägledare.

Det jobbar lika många kvinnor som män på Ullvi. Vi är alla måna om vår fina arbetsplats och detta gör att så många trivs på Ullvi.

Vår vision

En god lärmiljö

Ullvigymnasiet är en kreativ, nyfiken och innovativ skola, en mötesplats för lärande. Genom goda relationer, undervisning av hög kvalité, modern teknik, högt ställda förväntningar och ett målmedvetet arbete skapas en lärandemiljö där varje elev ges möjlighet att växa, utvecklas, lära och lyckas. På Ullvigymnasiet lär vi tillsammans och av varandra. För oss är det en självklarhet att det dagliga arbetet tar sin utgångspunkt i aktuell läroplan och att all undervisning utgår från examensmål och ämnesplaner.

Möta eleven på rätt nivå

Lärande är en livslång resa, en resa som varken börjar eller slutar på Ullvigymnasiet. Det är därför viktigt för oss att möta varje elev där den befinner sig och i undervisningen utmana varje elev utifrån dennes förmågor, kunskaper, förutsättningar och behov för att eleven ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Vi ser kunskap som något föränderligt liksom världen omkring oss och de samhällen vi lever i. Vi förbereder eleverna på detta genom att hela tiden utveckla vår undervisning och genom ett bygga upp ett nära samarbete med det omkringliggande samhället, såväl lokalt som globalt.

Vi arbetar tillsammans

Genom ett målmedvetet arbete som vi gör tillsammans bygger vi en skola som präglas av öppenhet och delaktighet i syfte att elever och personal ska uppleva trivsel, trygghet och studiero. Vi bryr vi oss om varandra och tar ansvar för varandras lärande och välbefinnande. Ullvi ska vara en skola att minnas med glädje!

Ullvi - en skola där varje dag är meningsfull och varje individ värdefull!

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Anna Ulfves

SKOLCHEF GYMNASIET