Krisgruppen

Om en kris inträffar tar skolan hjälp av sin krisgrupp, som alltid finns till hands vid allvarliga situationer. När en situation uppstår som påverkar en stor del av gymnasieeleverna kallar krisgruppen till möte. De går då igenom vad som har hänt och vad som bör göras för att mildra tillståndet.

Berörd rektor ansvarar för kontakt med hemmet och information på hemsida och Ullvitrycket.

Anna Ulfves, skolchef

Sammankallande med övergripande ansvar. Håller kontakt med media.

0221-254 50073-662 93 32

Camilla Nordström, biträdande rektor

Ersättare för Anna Ulfves. Sköter intern information.

073-662 98 68

Cecilia Mellberg

Vidareförmedlare av krisgruppens information.

0221-256 16

Armin Suljic

Ansvarar för jourrummet G203 och Sorgelådan.

073-662 93 11

Susanna Geczi

Samordnare, Programledare anpassade gymnasieskolan

076-846 65 92

Webbinformation

Katarina Björnerbäck

073-662 03 37

Enskild krisbearbetning

Charlotte Gunnarsson, skolsköterska

0221-254 37

Per-Olof Hellberg, skolkurator

073-699 50 24

Putte Filipsson, diakon Svenska kyrkan

070-215 68 73

Praktiska frågor

Dennis Nylund

073-516 49 25

Mats Törnqvist

076-516 46 57

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Anna Ulfves

SKOLCHEF GYMNASIET