Specialpedagog och speciallärare

Ullvigymnasiets specialpedagog och speciallärare kan tillsammans med lärarna utforma extra anpassningar. Vi kartlägger om särskilt stöd behövs för att du ska utvecklas i riktning mot kunskapsmålen eller de kunskapskrav som minst ska uppnås.

Extra anpassningar

Extra anpassningar görs till största delen inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det kan röra sig om tydlig planering och struktur, tydliga instruktioner, särskilda läromedel, särskilda hjälpmedel eller enstaka specialpedagogiska insatser.

Särskilt stöd

Särskilt stöd är av mer ingripande karaktär vad det gäller omfattning och varaktighet. Det kan röra sig om regelbundna specialpedagogiska insatser under längre tid, tillgång till elevassistent eller reducerat program.

Alternativa verktyg

Alla elever på Ullvi har tillgång till en bärbar Mac-dator. Om du har svårigheter med att läsa och skriva kan du anpassa din dator för dina behov.

Talsyntes

I datorn finns en talsyntes som kan läsa upp text. Den läser den text du markerar. Talsyntesen kan läsa flera olika språk.

Se hur du installerar de svenska rösterna till din dator och hur du startar talsyntesen.

Rättstavningsprogram

Om du har dyslexi och svårigheter att stava rätt kan du behöva hjälp med stavningen. Din Mac-dator har en inbyggd rättstavningsfunktion som markerar felstavade ord och som ger dig stavningsförslag.

Inlästa läromedel

Köpings kommun abonnerar på inlästa läromedel genom Inläsningstjänst som alla elever har tillgång till. Du få tillgång till 10 076 läromedelstitlar från alla Sveriges stora läromedelsförlag samt möjligheten att läsa eller lyssna på 4410 skönlitterära och lättlästa titlar Du loggar in via Skolon.

Inläsningstjänst innehåller också tjänsten Begreppa som består av två delar; Läromedelsguider på modersmål och Begreppafilmer.

Läromedelsguiderna på modersmål är muntlig guidning genom svenska läromedel på elevens modersmål arabiska, somaliska, tigrinja eller dari/persiska och ukrainska.

Begreppafilmer är korta filmer som förklarar nyckelbegrepp. Berättarröst och undertexter finns på språken: svenska, engelska, tigrinja, arabiska, somaliska, dari, polska, finska, norska, ryska, thai och ukrainska.

Talböcker för dig med en läsnedsättning

Talböcker är ljudböcker för elever med läsnedsättning som till exempel dyslexi eller ADHD. Bibliotekspersonalen kan skapa ett konto så att du kan ladda ner talböcker själv. Du kan sedan lyssna på datorn eller med en app i mobilen. Om du är under 18 år måste dina vårdnadshavare ta del av och godkänna ett avtal innan du kan få ett konto.

Användaravtal för låntagaren under 18 år

Ladda ner talböcker från Legimus

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Chatrine Fernsten

SPECIALLÄRARE

Program: BA, SA, VF, HA, BF, FT, NA, VO

$data.free

Angelika Söderlind

SPECIALLÄRARE

Emma Jonsson

SPECIALPEDAGOG