Mobbning och konflikter

Ullvigymnasiet är en skola där eleverna känner trygghet och arbetsro. Elev- och fritidssamordnarna är en av förklaringarna till det.

Du kan vända dig till elev- och fritidssamordnarna

Våra elev- och fritidssamordnare har en fri social roll på skolan och de vistas bland elever i korridorer och på lektioner. De ansvarar också för elevernas uppehållsrum. Du kan vända dig till dem när det gäller konflikter, mobbning, missbruk eller annat som är störande.

Elev- och fritidssamordnarna stöttar även elever i deras arbete med elevråd, balkommitté, jipporåd med mera.

Skolidrotten är en viktig del av arbetet och Ullvigymnasiet har nått stora framgångar inom idrotten under senare år.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Armin Suljic

ELEV- OCH FRITIDSSAMORDNARE