Programöversikt

Här hittar du en översikt på alla kurser som ingår i de olika programmen. Det finns en översikt för varje program och innehållet skiljer sig åt mellan programmen. Du kan använda översikterna till att jämföra innehållet i olika program.

Här finns programöversikter indelade efter årtal. Välj programöversikt som gäller för det år du ska starta eller har startat din utbildning.

2024-2027
2023-2026
2022-2025
2021-2024

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: