Nationella prov och F-prövning

Här hittar du information om nationella prov och F-prövning på Ullvigymnasiet.

Nationella prov

Syftet med de nationella proven är i huvudsak att du ska få en likvärdig och rättvis bedömning av ditt skolarbete och betyg. Proven ska även visa hur bra skolan och kommunen lyckats, det vill säga vilken kunskapsnivå du och alla andra elever i hela landet når upp till.

Skolverkets information till elever om nationella prov

Nationella prov våren 2024 Pdf, 80 kB.

Prövning för höjning av F-betyg

När du fått betyget ”F” i en kurs som ingår i din individuella studieplan, har du rätt att genomföra en prövning. Detta gäller under pågående utbildning på Ullvigymnasiet. För att kunna genomföra prövningen krävs att du anmäler dig.

Du fyller i en anmälan som din mentor skriver under. Det är sedan ditt ansvar att lämna in ifylld anmälan till receptionen senast det datum som gäller för sista anmälningsdag. Sena anmälningar tas inte emot. Du kan endast genomföra prövning i en kurs per datum.

En prövning kan bland annat innehålla muntliga, praktiska och skriftliga delar. Dessa genomförs under prövningsperioden. Prövningstillfället är ett längre skriftligt prov som genomförs i aulan.

När du har anmält dig så kommer du att bli kontaktad av en lärare.
Tillsammans kommer ni att göra en plan inför prövningen och följa upp den.
Du förväntas att förbereda dig inför prövningen genom att följa planen.

Prövningsperioder

Under läsåret 23/24 erbjuds tre prövningsperioder.

Höst

Sista anmälningsdag: 6 oktober
Prövningsperiod: vecka 48 och 49
Prövningstillfälle: 7 december

Vår

Sista anmälningsdag: 9 februari
Prövningsperiod: vecka 11 och 12
Prövningstillfälle: 21 mars

Sommar

Sista anmälningsdag: 10 juni
Prövningsperiod: vecka 33
Prövningstillfälle: 15 och 16 augusti

Anmälningsblankett för F-prövning Pdf, 135 kB.

Anmälningsblankett för F-prövning för dig som slutar åk 3 2024-06-07 Pdf, 579 kB.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: