Informations­sökning

Att söka information är en process som innehåller flera steg. Det krävs planering, kunskap och övning för att hitta bra och relevant information. Ju mer du övar, desto bättre blir du på att söka.

En guide i informationssökning

1. Skaffa dig förkunskaper!

Det underlättar ditt sökande om du har förkunskaper i ämnet, ju mer du vet om något desto enklare blir det att hitta information om det. Börja gärna med att slå i ett uppslagsverk för att få lite översiktsinformation till exempel:

Sök information i NE (logga in genom Skolon)

2. Formulera en fråga

Vad är det du vill ha svar på? Försök att formulera för dig själv vad det är du vill veta och vilken typ av information du letar efter. Om du är osäker på vad du letar efter kommer sökandet efter information bli svårt. Fundera ut några ord eller fraser som du vill använda när du söker.

3. Välj var du vill söka

Olika källor (källor är böcker, tidningar, webbplatser, TV-program och så vidare) är olika bra beroende på vad det är du vill ha svar på. Fundera på var du kan tänkas få bäst resultat. Söker du efter något som är väldigt aktuellt är Internet, till exempel Google, ett bra sökverktyg. Om du söker efter en historisk händelse är böcker en bra källa, böcker söker du i skolans bibliotekskatalog. Du kan även söka efter artiklar i tidningar och tidskrifter med hjälp av Artikelsök eller Mediearkivet. Ämnesdatabaser och länksamlingar kan också vara ett alternativ.

Google

Skolans bibliotekskatalog

Artikelsök

Sök information i Mediearkivet (logga in genom Skolon)

4. Sök och samla in information

Använd dina sökord för att söka efter information. Tänk på att de olika sökverktygen (Sökverktyg är platsen du söker information på, till exempel Google, Artikelsök, bibliotekskatalogen) du söker via kan använda olika sökspråk.

På Google kan du till exempel använda dig av + och -. I Artikelsök kan du använda dig av OCH, INTE och ELLER. Dessa tecken kallas sökoperatorer och är bra att använda om man får för många eller kanske för få träffar i sin sökning.

Söktips för Google

5. Var källkritisk

När du har fått fram tillräckligt med information är det dags att läsa och gå igenom den. Tänk på att vara källkritisk, ta reda på vem som står bakom informationen du hittat och vilket syfte som finns med den.

Presentation om informationssökning

Länkbibliotek

Biblioteket har samlat länkar som du kan använda när du söker information. Kom ihåg att du också har tillgång till våra databaser när du är i skolan.

Ullvigymnasiets databaser

Öppet tillgängliga vetenskapliga artiklar

Alternativa accessvägar

Allt fler vetenskapliga artiklar publiceras öppet tillgängliga. Det enklaste sättet att hitta öppet tillgängliga artiklar är via plugins och söktjänster. Här hittar du förslag på hur du kan använda dig av sådana tjänster, vända dig direkt till författaren eller via ditt bibliotek för ett fjärrlån.

Alternativa accessvägar för öppet tillgängliga artiklar

Diva

Digitala vetenskapliga akrivet (Diva) är en öppen gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för svenska vetenskapligt granskade forskningspublikationer samt studentuppsatser producerade vid 37 lärosäten och forskningsinstitutioner. Den innehåller referenser samt i vissa fall artiklar och avhandlingar i fulltext.

Diva

Publicera

Publicera är den nationella plattformen för öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter. Det innebär att allt innehåll på Publicera är tillgängligt för alla och helt utan kostnad.

Publicera

Uppslagsverk

Forskning.se

Forskning.se ägs och utvecklas av tio myndigheter och stiftelser som finansierar forskning. På deras webbplats finns bland annat länkar till aktuella teman, till specialsidor samt en bra sökbar länksamling.
Forskning.se

Kvinnsam

Nordens största referensdatabas inom kvinno-, mans- och genusforskning. Du kan söka uppsatser, rapporter och annan litteratur inom ämnet och ta del av digitaliserade äldre kvinnotidskrifter och fotografier.
Kvinnsam

Länkskafferiet

Här finns länkar till 4500 webbplatser och andra digitala lärresurser som passar bra för skolarbete.
Länkskafferiet

SO-rummet

SO-rummet är en gratis digital lärresurs och Sveriges kanske största och mest välsorterade länkbibliotek för skolans samhällsorienterade ämnen: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap. Länksamlingen hänvisar endast till granskade artiklar och webbsidor varav nästan alla är på svenska.
SO-rummet

The World Factbook

CIA:s faktabok om världen. Innehåller information om olika länders historia, geografi, politik och ekonomi.
The World Factbook

Uppsatser.se

Sök bland uppsatser från svenska högskolor och universitet.
Uppsatser.se

Lexikon och ordböcker

Lexin

Lexikon på Albanska, arabiska, bosniska, finska, grekiska, kroatiska, makedoniska, nordkurdiska, persiska, romska (arli), rumänska, serbiska, somaliska, spanska, svenska, sydkurdiska, tigrinska, turkiska, turabdinska och vietnamesiska.
Lexin

Författare och litteratur

Litteraturbanken

Äldre svenska klassiker i pålitliga digitala versioner. På Litteraturbanken kan man läsa och söka i texter, ladda ner och skriva ut pdf-filer och se faksimilbilder av böcker och manuskript som annars kan vara svårtillgängliga.
Litteraturbanken

Project Gutenberg

Project Gutenberg har över 50.000 gratis e-böcker och länkar till andra gratis e-böcker och ljudböcker.
Project Gutenberg

Project Runeberg

Project Runeberg är en webbplats som drivs ideellt, där man kan läsa äldre nordisk litteratur, sådan som inte längre skyddas av upphovsrätt, som Karin Boye, Henrik Ibsen, Selma Lagerlöf, och Nordisk familjebok.
Project Runeberg

Statistik

Eurostat

EU:s egen statistikbyrå. Statistik om alla länder i EU. Engelskspråkig.
Eurostat

Statistiska Centralbyrån (SCB)

Sverige i siffror. SCB har ansvar för officiell statistik och annan statlig statistik.
Statistiska Centralbyrån (SCB)

Lagar

Lagrummet

Lagrummet är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation. Här hittar du rättsinformation från regeringen, riksdagen, högre domstolar och statliga myndigheter.
Lagrummet

Riksdagens dokumentsamling

Länkar till riksdagens dokument: propositioner, motioner, utredningar, lagar, betänkanden med mera.
Riksdagens dokumentsamling

Lagar, förordningar och EU-rättsliga dokument

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade.
Karnov Open

The World Law Guide

Länksamling med all världens lagar.
The World Law Guide

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: