Stöd i studierna och gemensamma omprovstillfällen

För att du skall utvecklas så långt som möjligt och nå kunskapskrav och kursmål kan skolan behöva göra extra anpassningar och erbjuda särskilt stöd.

Stöd och hjälp under läsåret 2023/24

Att sitta själv hemma och studera kan ibland vara både svårt och lite ensamt. Att studera tillsammans kan göra studierna både enklare och roligare. Du tar själv med dig det material som du vill arbeta med!

 • Engelskastöd
  Måndagar kl. 15.35-16.35 i sal L227 hela läsåret.
 • Mattestöd
  Onsdagar kl. 15.35- 16.35 i sal L104 hela läsåret.
 • Mattestuga med två elever från 21TE
  Tisdagar kl. 15.35-16.35 i sal L104 hela läsåret.

Håll utkik här på hemsidan för ytterligare möjlighet till studiestöd.

Videogenomgångar i matematik på Vidma

Den här sidan skapad av Jonas Vikström (tidigare matematiklärare på Ullvigymnasiet) innehåller videogenomgångar till kurserna Matematik 1b, Matematik 2b och Matematik 3b. Mycket innehåll är detsamma också för övriga kurser (Matematik 1a, 1c, 2a, 2c, 3c) och du kan därför ha stor nytta av dessa genomgångar också om du läser de kurserna.

Se genomgångar på Vidma

Extra anpassningar

Extra anpassningar kan innebära:

 • Extra tid med din ämneslärare
 • Studiehandledning för att planera och strukturera studierna
 • Inlästa läromedel i dator och mobiltelefon
 • Rättstavningsprogram på datorn
 • Talsyntes som läser upp texter i datorn
 • Extra tydliga instruktioner och strukturerat arbetssätt
 • Hjälp att förstå texter
 • Anpassningar vid prov
 • Enstaka lektioner hos speciallärare eller specialpedagog för att intensivträna till exempel läsförståelse, stavning, skrivning, grundläggande moment i matematik eller engelska.

Studie- och yrkesvägledare

Specialpedagog eller speciallärare

Om du trots extra anpassningar riskerar att inte nå de kunskapskrav och kursmål som minst ska uppnås görs en pedagogisk kartläggning där eventuellt behov av särskilt stöd utreds. Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd skrivs ett åtgärdsprogram där behov och åtgärder beskrivs.

Särskilt stöd

Särskilt stöd kan exempelvis innebära:

 • Regelbundna lektioner under längre tid i en viss kurs hos speciallärare eller specialpedagog
 • Reducerat program, förlängd undervisningstid för kurs eller förlängd utbildning
 • Studiehandledning på ditt modersmål
 • Tillgång till elevassistent

Omprovstillfällen

 • Endast 3-timmarsprov.
 • Vid omprov ska alla elever komma 20 minuter innan provet börjar.
 • Undervisande lärare anmäler eleven till prov genom att lämna in det aktuella provet till receptionen.

Jullovet

Tisdag 9/1 kl 13.00-16.00 i aulan.
Anmäl och lämna proven till receptionen senast onsdag 20/12 kl 12.00.

Sportlovet

Onsdag 28/2 kl 09.00-12.00 i aulan.
Anmäl och lämna proven till receptionen senast onsdag 14/2 kl 12.00.

Påsklovet

Onsdag 3/4 kl 09.00-12.00 i aulan.
Anmäl och lämna proven till receptionen senast onsdag 20/3 kl 12.00.

Studiedagen

Fredag 3/5 kl 09.00-12.00 i aulan.
Anmäl och lämna proven till receptionen senast onsdag 19/4 kl 12.00.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: